Wsparcie przygotowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Szkolenie z zakresu Programu Aktywności Lokalnej oraz Spółdzielni socjalnych

Przejdź do - Szkolenie z zakresu Programu Aktywności Lokalnej oraz Spółdzielni socjalnych

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zorganizowało 18.09.2015r. szkolenie skierowane do przedstawicieli Samorzadów oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu Siemiatyckiego. Głównym tematem było przedstawienie założeń w sferze aktywnej integracji: Programy Aktywności Lokalnej, Organizowanie Społeczności Lokalnej, Świetlice środowiskowe oraz Spółdzielnie socjalne.

22 września 2015

Zapraszamy na spotkanie 26 listopada

Zapraszamy Dyrektorów Szkół do 100 uczniów z powiatu Siemiatyckiego na spotkanie, które odbędzie się o godz. 16:00, 26 listopada br. w sali konferencyjnej, w Zespole Szkół, ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn. Będzie to spotkanie konsultacyjne w zakresie działań możliwych do finansowania w nowym okresie programowania 2014-2020 w ramach RLKS w Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków EFS.

10 listopada 2015

Wyjazd studyjny 18-21.11.2015r.

Przejdź do - Wyjazd studyjny 18-21.11.2015r.

W dniach 18-21 listopada br. współorganizowaliśmy wyjazd studyjny „Dobre praktyki przetwórstwa lokalnego i ekonomii społecznej –szanse i zagrożenia integracji zawodowej mieszkańców wsi”. Celem wyjazdu było podpatrzenie dobrych praktyk w zakresie działających spółdzielni socjalnych i inkubatorów kuchennych przetwórstwa lokalnego.

23 listopada 2015
Czytaj więcej o: Wyjazd studyjny 18-21.11.2015r.

Spotkanie w zakresie zapisów do LSR na lata 2014-2020

Przejdź do - Spotkanie w zakresie zapisów do LSR na lata 2014-2020

3 listopada 2015r. zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Organizacji pozarządowych z powiatu siemiatyckiego. Celem spotkania było wypracowanie założeń do lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo. 

3 listopada 2015

Konsultacje społeczne - monitoring i ewaluacja

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 14.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Pozyskane informacje zostaną wykorzystane do opracowania zasad monitorowania i ewaluacji. Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

8 grudnia 2015

Konsultacje społeczne - plan komunikacji

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące przygotowania planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 14.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Pozyskane informacje zostaną wykorzystane do opracowania planu komunikacyjnego. Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

8 grudnia 2015

Konsultacje społeczne - diagnoza i analiza SWOT

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zapisów diagnozy i analizy SWOT w odniesieniu do realizacji LSR na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

14 grudnia 2015

Konsultacje społeczne - zasady wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

16 grudnia 2015

Konsultacje społeczne - cele, wskaźniki, plan działania

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące celów, wskaźników i planu działania na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

16 grudnia 2015

Konsultacje społeczne w zakresie zapisów w LSR na lata 2014-2020

Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie zapisów w LSR na lata 2014-2020

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" przeprowadziło 25 spotkań konsultacyjnych, które obejmowały analizę mocny i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. Na spotkaniach konsultowane były grupy docelowe w strategii, wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz przeanalizowane i przedyskutowane rozwiązania jakie należy zastosować w celu realizacji strategii, w tym sposób prowadzenia komunikacji. Spotkania były współfinansowane w ramach poddziałania ,,Wsparcie przygotowawcze", działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

22 września 2015

Chcesz decydować o kierunkach rozwoju swego regionu - przyjdź i wypowiedz się

30 września 2015