Plan Komunikacji 2019r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Szkolenie dla Grantobiorców

Przejdź do - Szkolenie dla Grantobiorców

W dniu 18.01.2019 r. w Drohiczynie odbyło się szkolenie dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego. Szkolenie zorganizowane było dla wszystkich Grantobiorców, z którymi zostały podpisane umowy o powierzenie grantów. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo i życzymy powodzenia w realizacji zadań grantowych. 

18 stycznia 2019

SPOTKANIE INFORMACYJNO- SZKOLENIOWE

Przejdź do - SPOTKANIE INFORMACYJNO- SZKOLENIOWE

16 stycznia br. w Drohiczynie w ramach działań informacyjno - szkoleniowych grup de faworyzowanych odbyło się spotkanie informacyjne otwierające projekt pt. „Aktywny i Samodzielny Senior - wsparcie i aktywizacja osób 60+” realizowany w zakresie przedsięwzięcia 1.1.5: Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”.  Podczas spotkania informowaliśmy o możliwościach wsparcia w ramach środków LSR.

18 stycznia 2019

WARSZTAT REFLEKSYJNY!

11 stycznia 2019

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, przeprowadzanymi inicjatywami, organizowanymi wydarzeniami, jesteś osobą pełnoletnią wypełnij do 11 stycznia br. załączoną ankietę!

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub mailem na adres pracownik@tygieldolinybugu.pl.

ANKIETA MONITORUJĄCA DOCX ( POBIERZ PLIK )

ANKIETA MONITORUJĄCA PDF ( POBIERZ PLIK )

2 stycznia 2019