Jesteś tutaj: Start / KONKURSY / PROJEKTY GRANTOWE

PROJEKTY GRANTOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Projekt grantowy pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

3 grudnia 2019

Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 1/2019/G

Przejdź do - Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 1/2019/G

Lokalna Organizacja Turystyna "Lot nad Bugiem", Ochotnicza Straż Pożarna w Długich Kamieńskich oraz Stowarzyszenie "Zielony Zakatek nad Cetynią" podpisali umowy na realizację zadań w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Powstaną punkty IT, pomost, altana, zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń. Realizacja zadań odbywa się w ramach projektu grantowego pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". Operacja dofinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020. 

27 listopada 2019

Podpisanie umowy na operację pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

Przejdź do - Podpisanie umowy na operację pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

W dniu 12 listopada 2019 r. podpisaliśmy umowę na kolejny projekt grantowy pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". W ramach którego nastąpi podniesie i rozwój aktywności mieszkańców. Projekt dofinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 będzie realizowany do końca października 2020 r. 

20 listopada 2019

Szkolenie „Innowacyjne metody wykorzystania surowców wtórnych do produkcji mebli użytkowych”

Przejdź do - Szkolenie „Innowacyjne metody wykorzystania surowców wtórnych do produkcji mebli użytkowych”

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Arbasy zaprasza mieszkańców wsi Arbasy na szkolenie w ramach realizacji zadania pt. "Innowacyjne metody wykorzystania surowców wtórnych do produkcji mebli użytkowych" w terminie 3-4.06.2019 r. oraz 10-11.06.2019 r. w godz. 10.00-16.15. 

Szkolenie realizowane w ramach projektu grantowego pt. "Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu", w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

28 maja 2019

Szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru LGD.

Przejdź do - Szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru LGD.

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin w dniu 25.04.2019 r. zorganizowało szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru LGD.

26 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru LGD.

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin zaprasza na szkolenie

Przejdź do - Podlaskie Stowarzyszenie Gmin zaprasza na szkolenie

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin zaprasza na szkolenie w zakresie poznania oferty turystycznej obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, które odbędzie 25 kwietnia 2019 r.    Szkolenie skierowane jest doprzewodników turystycznych, przedstawicieli urzędów miast, gmin, powiatów, domów kultury odpowiedzialnych za turystykę, promocję, informację turystyczną, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO, osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność turystyczną,z gmin należących do Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin tj. powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego i siemiatyckiego.

9 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Podlaskie Stowarzyszenie Gmin zaprasza na szkolenie

Cykl szkoleń w zakresie produkcji ekologicznej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Stowarzyszenie ,,Centrum na Wschodzie" zaprasza na cykl szkoleń w zakresie produkcji ekologicznej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Pierwsze szkolenie pt. "Jak przestawić gospodarstwo na produkcję ekologiczną"? ktore odbędzie się 8.03.2019 r. w godz. 9:30 - 15:30 w Klimczycach-kolonia 11, 08-220 Sarnaki.

22 lutego 2019
Czytaj więcej o: Cykl szkoleń w zakresie produkcji ekologicznej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Szkolenie Grantobiorców z naboru 1/2018/G

Przejdź do - Szkolenie Grantobiorców z naboru 1/2018/G

SLGD "Tygiel Doliny Bugu" 18.01.2019 r. zorganizowało szkolenie Grantobiorcom z naboru 1/2018/G dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, projekt grantowy pt. Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR.

21 stycznia 2019

Projekt Grantowy pt. "Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR

Zaproszenie Grantobiorców z naboru 1/2018/G wybranych do realizacji zadań na szkolenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zaprasza wszystkich Grantobiorców, z którymi zostały podpisane umowy o powierzenie grantów, na szkolenie dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, projekt grantowy pt. Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”, w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR.
Szkolenie odbędzie się w Drohiczynie  w dniu 18.01.2019 r. o godz. 10.00 w biurze LGD (ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn). 

9 stycznia 2019

Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań

Przejdź do - Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań

22 listopada 2018 r. SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" podpisało 10 umów o powierzenie grantu na realizację zadań. Umowy zostały zawarte z następującymi Grantobiorcami:


23 listopada 2018
Czytaj więcej o: Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań