Wsparcie przygotowawcze - II nabór wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konsultacje eksperckie grupy roboczej ds. strategii - on-line

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" przeprowadziło on-line spotkanie grupy roboczej ds. strategii. Spotkanie dotyczyło przygotowania LSR w zakresie sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania ktyreriów wyboru, planu działania, planu finansowego LSR oraz monitoringu i ewaluacji lSR. Dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu i konstruktywną rozmowę. 

30 maja 2023

Spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania LSR - samorządy

Przejdź do - Spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania LSR - samorządy

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" przeprowadziło w Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” w Drohiczynie, ul. Targowa 1. w dniu 24.05.2023 r. spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania LSR w zakresie działań możliwych do realizacji w nowym okresie programowania 2023-2027 ze środków PS WPR oraz opracowania sposobu wyboru operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 25 samorządów należących do LGD. Dziękujemy wszystkim za udział i konstruktywną rozmowę.

Spotkania realizowane w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

25 maja 2023

Konsultacje społeczne VI rozdział LSR

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne w zakresie rozdziału VI tj. cele i wskaźniki LSR na lata 2023-2027. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 28.05.2023r. Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Projekt rozdziału VI znajduje się poniżej. 

Link do formularza uwag: https://docs.google.com/document/d/1bFmEMkOHCSQCU1OHFsPQeyhU6S1aZ0LD/edit 

22 maja 2023

Konsultacje społeczne - rozdział I, II, IV LSR

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne w zakresie rozdziału I, II, IV LSR na lata 2023-2027. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 28.05.2023r. Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Projekt rozdziału I, II, IV znajduje się poniżej. 

Link do formularza uwag: https://docs.google.com/document/d/10ghK80pPPhavNtNDNJ4tqKq_MsGao2s7/edit 

22 maja 2023

Konsultacje społeczne - opracowania sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru, w tym Planu Działania

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące przygotowania sposobu wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru, rozdział VII oraz planu działania w LSR na lata 2023-2027. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 22.05.2023r. Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Projekt rozdziału VII i planu działania w LSR znajduje się poniżej. 

Link do formularza uwag: https://docs.google.com/document/d/1rLL7P9zAdI5RB_adVedmXObP7R2vsrOL/edit 

16 maja 2023

Spotkanie grupy przedstawicielskiej - pomoc społeczna

Przejdź do - Spotkanie grupy przedstawicielskiej - pomoc społeczna

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" przeprowadziło w Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” w Drohiczynie, ul. Targowa 1. w dniu 11.05.2023 r. spotkanie konsultacyjne w celu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Uczestnikami byli przedstawiciele GOPS i MOPS z powiatu siemiatyckiego. Spotkanie dotyczyło przedstawienia działań możliwych do realizacji w nowym okresie programowania 2023-2027 ze środków EFS+.

Dziękujemy wszystkim za udział i konstruktywną rozmowę.

Spotkania realizowane w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

11 maja 2023

Formularz zgłaszania uwag do projektu LSR - uwagi grupy roboczej ds. strategii

 Formularz zgłaszania uwag do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

https://docs.google.com/document/d/1PTkUb-S5q2XFvv2RG16GYhWpgGUkY2rK/edit?usp=share_link&ouid=114327471318089821791&rtpof=true&sd=true 

Uwagi Grupy roboczej do strategii. 

10 maja 2023

Konsultacje społeczne - plan komunikacji

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące przygotowania planu komunikacji, będącego załącznikiem do wniosku o wybór strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 16.05.2023r. Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Projekt planu komunikacji znajduje się poniżej. 

Link do formularza uwag: https://docs.google.com/document/d/1w2ZyqLWg6JHYx44eZNZaBcEWd20dUwSK/edit 

10 maja 2023

Zapraszamy na konsultację nowej LSR

Zapraszamy na konsultację nowej LSR na lata 2023-2027 w godzinach pracy biura: poniedziałki 8-16, od wtorku do piątku 7:30-15:30.

Projekt będzie dostępny do wglądu w naszej siedzibie pod adresem u. Warszawska 51/7, 17-312 Drohiczyn.

9 maja 2023

Konsultacje społeczne projektu LSR na lata 2023-2027 - monitoring i ewaluacja

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju na lata 2023-2027. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 14.05.2023r.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Projekt rozdziału X. Monitoring i ewaluacja znajduje się na załączonych pliku.

Link do formularza uwag: https://docs.google.com/document/d/1av7PbIa0m_qLPAKAlVnnvfT6H2LnkG33/edit?usp=share_link&ouid=114327471318089821791&rtpof=true&sd=true 

8 maja 2023

Zaproszenie na spotkanie grupy przedstawicielskiej - pomoc społeczna

Zapraszamy kierowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu siemiatyckiego na spotkanie grupy przedstawicielskiej – spomoc społeczna w zakresie działań możliwych do realizacji w nowym okresie programowania 2023-2027 ze środków EFS+ , w celu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Spotkanie odbędzie się 10.05.2023 r. o godz.13:00 w Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” w Drohiczynie, ul. Targowa 1.

28 kwietnia 2023