Wsparcie przygotowawcze - II nabór wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapraszamy do wypełnienia ankiety pomocnej w celu przygotowania LSR SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

25.09.2022 r. w Korczewie podczas imprezy „Magia lat 20-tych” w godz. 14:00 – 18:00 (w zielonym namiocie LGD) będzie możliwość wypełnienie ankiety, mającej na celu poznanie potrzeb mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

23 września 2022
Czytaj więcej o: Zapraszamy do wypełnienia ankiety pomocnej w celu przygotowania LSR SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

Spotkania konsultacyjne na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zaprasza na konsultacje społeczne w celu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Pragniemy poznać Państwa opinię na temat obszaru i kierunków jego rozwoju, aby projektowane działania odpowiadały na lokalne problemy i potrzeby.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców obszaru działania LGD, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów.

Konsultacje będą dotyczyły:

  • osiągnięć LGD, możliwości wsparcia w nowym okresie programowania
  • analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD i gminy
  • kierunków rozwoju i założenia nowej strategii

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  https://forms.gle/u1DQdewgtwae9uxq6

Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

21 września 2022
Czytaj więcej o: Spotkania konsultacyjne na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

Ankieta badanie potrzeb mieszkańców obszaru SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety online, mającej na celu poznanie potrzeb mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat obszaru i kierunków jego rozwoju, aby projektowane działania odpowiadały na lokalne problemy i potrzeby.

Uzyskane opinie i sugestie będą pomocne w przygotowaniu LSR SLGD „Tygiel Doliny Bugu” na lata 2023 – 2027.

Ankietę prosimy wypełnić do 28 października br.

19 września 2022
Czytaj więcej o: Ankieta badanie potrzeb mieszkańców obszaru SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Aktualny harmonogram spotkań konsultacyjnych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się na terenie gmin leżących na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". Tematyka spotkań konsultacyjnych będzie obejmować w szczególności: analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnie planowanych działań. Zostaną opracowane główne kierunki rozwoju LGD oraz przyszłe typy przedsięwzięć. 

Uwaga zmienił się termin spotkania w Gminie Paprotnia i Gminie Przesyki oraz miejsca spotkań w Gminie Perlejewo, Gminie Dziadkowice, Gminie Mielnik, Gminie Nurzec-Stacja, Gminie Milejczyce, Gminie Sokołów Podlaski, Gminie Przesmyki, Gminie Stara Kornica, Gminie, Olszanka, Gminie Huszlew. 

Poniżej aktualny harmonogram spotkań: 

16 września 2022

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się na terenie gmin leżących na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".Tematyka spotkań konsultacyjnych będzie obejmować w szczególności: analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnie planowanych działań. Zostaną opracowane główne kierunki rozwoju LGD oraz przyszłe typy przedsięwzięć.11 lipca 2022

Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze - 21.06.2022 r.

W dniu 21.06.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" podpisało umowę o przyznaniu pomocy nr 00013-6934-UM1000014/22 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość wsparcia wynosi 74.000 zł.

 

                                                                                           

22 czerwca 2022