Broszura "Rozwój infrastruktury kamperowej na Podlasiu Nadbużańskim - wyzwania i możliwości. Jak założyć miejsce kamperowe lub pole kempingowe?"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2022

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zrealizowało operację pn. “PodlasieCamp - projekt wsparcia i rozwoju infrastruktury kempingowej pod turystykę kamperową w oparciu o dobre praktyki ogólnopolskie”.

Celem operacji było przeszkolenie 15 uczestników wyjazdu oraz 25 uczestników spotkania w zakresie rozwoju turystyki kamperowej na terenach wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego, kulturowego, turystycznego Podlasia Nadbużańskiego na podstawie wymiany doświadczeń i trendów ogólnopolskich oraz rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie infrastruktury kempingowej dla rolników zainteresowanych poprawą sytuacji w łańcuchu dostaw (np. bezpośrednia sprzedaż produktów, organizowanie degustacji etc.).

Efektem realizacji będzie aktywizacja mieszkańców Podlasia Nadbużańskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie miejsc pracy w oparciu o rozwój działalności pozarolniczych i zakładania przedsiębiorstw społecznych. Bezpośrednim efektem operacji będzie zaobserwowanie dobrych praktyk dotyczących rozwoju przedsiębiorczości odpowiadającej na potrzeby rynkowe, dzięki czemu rozbudowa infrastruktury kempingowej będzie dobrze zaplanowana i adekwatna do potrzeb klienta, co niesie za sobą rentowność inwestycji i poprawę rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną. (pobierz plik)