Wyniki naboru 7/2022 - Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2022

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -  Tygiel Doliny Bugu" zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943) w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 7/2022 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1.1. Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”: Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej:

- Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej),  (pobierz plik) (pobierz plik)

- Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej),   (pobierz plik) (pobierz plik)

- Lista operacji wybranych (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej), (pobierz plik)  (pobierz plik)

- Lista operacji wybranych (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej), (pobierz plik)  (pobierz plik)

- Protokół z posiedzenia Rady. (pobierz plik)  (pobierz plik)

 

W w/w naborze nie było operacji niewybranych.

 

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz. U. z 2022 r. poz. 943),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz. U. z 2022 r. poz. 943) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 3.6 do części I.B. do Procedury, zamieszczony poniżej:

- Wzór protestu. (pobierz plik)

 

Data publikacji: 24-11-2022