Spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania LSR - samorządy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2023

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" przeprowadziło w Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” w Drohiczynie, ul. Targowa 1. w dniu 24.05.2023 r. spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania LSR w zakresie działań możliwych do realizacji w nowym okresie programowania 2023-2027 ze środków PS WPR oraz opracowania sposobu wyboru operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 25 samorządów należących do LGD. Dziękujemy wszystkim za udział i konstruktywną rozmowę.

Spotkania realizowane w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Spotkanie konsultacyjne grupy przedstawicielskie samorządy dn. 24.05.2023 r.

    Spotkanie konsultacyjne grupy przedstawicielskie samorządy dn. 24.05.2023 r.

  • Powiększ zdjęcie Spotkanie konsultacyjne grupy przedstawicielskie samorządy dn. 24.05.2023 r

    Spotkanie konsultacyjne grupy przedstawicielskie samorządy dn. 24.05.2023 r