Wypoczynek letni 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2024

plakat kolonie 2024

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza dzieci i młodzież z obszaru LGD na 9-dniowy wypoczynek letni w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Warunki rekrutacji:

- osoby urodzone od 01.01.2008 r. do 31.12.2019 r.;

- co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS;

 - w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby z obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, a następnie kwalifikowane będą osoby  z pozostałych regionów Polski;

- planowane są dwa turnusy po 45 osób, w każdym turnusie zarezerwowanych jest 5 miejsc dla osób ubezpieczonych w ZUS, pozostałe miejsca przeznaczone są dla osób ubezpieczonych w KRUS (w przypadku braku lub niedostatecznej ilości osób ubezpieczonych w ZUS będą kwalifikowane osoby ubezpieczone w KRUS  i na odwrót); Turnus nad morze planowany jest na 90 osób (80 KRUS i 10 ZUS).

- nie prowadzi się rekrutacji telefonicznej, o zakwalifikowaniu na turnus decyduje data wpływu karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku do biura LGD (skan na mail, pocztą tradycyjną lub osobiście), wyniki rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie.

Rekrutacja trwa od 15.05.2024 r. do 31.05.2024 r.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE UCZESTNIKA NA WYPOCZYNEK MUSZĄ BYĆ W PEŁNI UZUPEŁNIONE ORAZ PODPISANE PRZEZ RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH.

ZA PEŁNY KOMPLET DOKUMENTÓW UWAŻA SIĘ WSZYSTKIE DOKUMENTY PODANE DO POBRANIA NA ODPOWIEDNI TURNUS.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania z nowym dokumentem "Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem" - link: https://www.tygieldolinybugu.pl/p,321,polityka-ochrony-dzieci-przed-krzywdzeniem

I TURNUS - W TERMINIE 24.06.2024 r. - 02.07.2024 r. (Biały Dunajec - góry).

Dokumenty dla uczestnika z KRUS

1. Komplet dokumentów dla uczestnika KRUS (plik do pobrania)

Dodatkowe dokumenty:

1. Pismo informacyjne dla rodziców (plik do pobrania)

2. Zalecana zawartość bagażu (plik do pobrania)

Dokumenty dla uczestnika z ZUS

1. Komplet dokumentów dla uczestnika ZUS (plik do pobrania)

Dodatkowe dokumenty:

1. Pismo informacyjne dla rodziców (plik do pobrania)

2. Zalecana zawartość bagażu (plik do pobrania)

 

II TURNUS - W TERMINIE 03.07.2024 r. - 11.07.2024 r. (Biały Dunajec - góry).

Dokumenty dla uczestnika z KRUS

1. Komplet dokumentów dla uczestnika KRUS (plik do pobrania)

Dodatkowe dokumenty:

1. Pismo informacyjne dla rodziców (plik do pobrania)

2. Zalecana zawartość bagażu (plik do pobrania)

Dokumenty dla uczestnika z ZUS

1. Komplet dokumentów dla uczestnika ZUS (plik do pobrania)

Dodatkowe dokumenty:

1. Pismo informacyjne dla rodziców (plik do pobrania)

2. Zalecana zawartość bagażu (plik do pobrania)

 

 

III TURNUS - W TERMINIE 11.08.2024 r. - 19.08.2024 r. (Smołdziński Las - morze).

Dokumenty dla uczestnika z KRUS

1. Komplet dokumentów dla uczestnika KRUS (plik do pobrania)

Dodatkowe dokumenty:

1. Pismo informacyjne dla rodziców (plik do pobrania)

2. Zalecana zawartość bagażu (plik do pobrania)

Dokumenty dla uczestnika z ZUS

1. Komplet dokumentów dla uczestnika ZUS (plik do pobrania)

Dodatkowe dokumenty:

1. Pismo informacyjne dla rodziców (plik do pobrania)

2. Zalecana zawartość bagażu (plik do pobrania)