Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Nabór na wolne stanowisko pracy

12 stycznia 2018

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: specjalista ds. administracyjnych i doradztwa. Dokumenty należy składać w terminie do 25 stycznia 2018r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura, a nie data stempla pocztowego).