Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Nabór na wolne stanowisko pracy

3 stycznia 2019

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: specjalista ds. animacji lokalnej i współpracy. Dokumenty należy składać w terminie do 22 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura, a nie data stempla pocztowego).

Pliki do pobrania