Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Szkolenie Grantobiorców z naboru 1/2019/G oraz 2/2019/G

20 lutego 2020

SLGD "Tygiel Doliny Bugu" 20.02.2020 r. zorganizowało szkolenie Grantobiorcom, którzy podpisali umowy w ramach konkursu nr 1/2019/G oraz 2/2019/G dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, projekt grantowy pt. "Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" oraz pt. "Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Realizacja projektów w I półroczu 2020 r. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie