Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Zmiany w zakresie rozwijania i podejmowania działalności gospodarczej

11 grudnia 2020

Informujemy, iż w dniu 10 września 2020 r. weszło w życie zmienione rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1555).

Zmiany dotyczą Beneficjentów, którzy złożyli wnioski do SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w zakresie rozwijania lub podejmowania działalności gospodarczej, którzy realizują operacje, a także którym nie ukończył się okres trwałości projektu tj. nie minął okres 3 lat (w przypadku rozwijania działalności gospodarczej) lub 2 lat (w przypadku podejmowania działalności gospodarczej) od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Poniżej przedstawiamy wypunktowane wprowadzone zmiany.

 

Zmiany w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (pobierz plik)

Zmiany w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz plik)