Wyniki naboru 4/2021 - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2021

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -  Tygiel Doliny Bugu" zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 z późn. zm.), w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 4/2021 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1. Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego:

- Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, (pobierz plik)   (pobierz plik)

- Lista operacji wybranych, (pobierz plik)   (pobierz plik)

- Protokół z posiedzenia Rady. (pobierz plik)   (pobierz plik)

 

W w/w naborze nie było operacji niewybranych.

 

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 z późn. zm.),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 z późn. zm.) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 3.6 do części I.B. do Procedury, zamieszczony poniżej:

- Wzór protestu. (pobierz plik)

 

Data publikacji: 17-05-2021