Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Informacja dla I turnusu wypoczynku zimowego w 2022

19 stycznia 2022

Dokumenty do wypełnienia i dostarczenia przed wyjazdem

1. Ankieta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (plik do pobrania)

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (plik do pobrania)