Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Projekt pt. „Ewaluacja zewnętrzna ex-post sześciu podlaskich lokalnych strategii rozwoju”

29 czerwca 2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w partnerstwie z Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”, Lokalną Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Stowarzyszeniem „Sąsiedzi” realizuje projekt pt. „Ewaluacja zewnętrzna ex-post sześciu podlaskich lokalnych strategii rozwoju” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 zgodnie z Umową nr ROR-II/KSOW-N-16/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

 

 

Celem operacji jest wymiana/upowszechnienie rezultatów z identyfikacji i oceny efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”, Lokalna Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zakończonych opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie marzec-październik 2022r.

Okres realizacji projektu 01.03.2022 – 30.10.2022 r.

Projekt realizuje Priorytet 1 PROW na lata 2014 – 2020: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, Cel 1 KSOW na lata 2014-2020: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  i Działanie 6 KSOW na lata 2014-2020: Ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.