PROJEKTY GRANTOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym pt. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” – etap II

Stowarzyszenie„Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00745-6935-UM1021071/20 z dnia 27.10.2020 r. zrealizowało operację pt. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” – etap II, mająca na celu: Podniesienie i rozwój aktywności mieszkańców obszaru SLGD "Tygiel Doliny Bugu" poprzez organizację inicjatyw z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwoju ogółlnodostępnej infsrastruktury oraz promowania obszaru objętego LSR.           

W ramach operacji zrealizowane zostały przez Grantobiorców następujące zadania:      
1. Organizacja szkolenia z zaopatrzenia wodnego dla strażaków z gminy Korczew, GRANTOBIORCA: Ochotnicza Straż Pożarna w Korczewie,

2. Warsztaty projektowania i urządzania ogrodów – od teorii po praktykę, GRANTOBIORCA: Koło Gospodyń Wiejskich w Mostowie Mostowianki,
3. Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży z terenu LGD, GRANTOBIORCA: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach Wokaliza,
4. Podniesienie standardu miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w Platerowie, GRANTOBIORCA: Ochotnicza Straż Pożarna w Platerowie,
5. Jestem eko, GRANTOBIORCA: Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku,

6. Uchronić dawne zwyczaje, obyczaje i obrzędy – I Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych „W tyglu Doliny Bugu”, GRANTOBIORCA: Fundacja ALEKSANDRIA,

7. „Moszczonka razem można dużo”, GRANTOBIORCA: Stowarzyszenie Moszczonka w Moszczonie Pańskiej,

8. Późne Śniadanie Siemiatyckiego Biznesu, GRANTOBIORCA: Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych

9. Piknik integracyjny „Dary Nadbużańskich Lasów”, GRANTOBIORCA: Lokalna Organizacją Turystyczną „LOT nad Bugiem”,

10. Szkolenie: Savoir vivre i etykieta w praktyce, GRANTOBIORCA: Podlaskie Stowarzyszenie Gmin.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

15 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym pt. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” – etap II

Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym pt. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” – etap I.

3 listopada 2021

Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 1/2020/G

Przejdź do - Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 1/2020/G

Ochotnicza Straż Pożarna w Korczewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzeszewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łuzkach, Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hołubla w dniu 16 września 2020 r. podpisali umowy na realizację zadań w zakresie:

- Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

- Zachowania dziedzictwa lokalnego,

- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, oraz

- Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Grantobiorcy zrealizują następujące zadania:

ZADANIE 1 pn.: „Aktywna integracja mieszkańców miejscowości Łuzki”.

ZADANIE 2 pn.: „Organizacja zajęć fitness na terenie gminy Korczew”. 

ZADANIE 3 pn.: Jubileusz 100- lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie". 

ZADANIE 4 pn.: Pobudzenie aktywności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Hołubla".

ZADANIE 5 pn.: Podnoszenie wiedzy wśród podmiotów świadczących usługi turystyczne na Podlasiu Nadbużańskim".

Realizacja zadań odbywa się w ramach projektu grantowego pt. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny  Bugu” – etap I. Operacja dofinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020.

16 września 2020

Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym pt. Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".

1 września 2020

Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".

Przejdź do - Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".
6 lipca 2020

Szkolenie Grantobiorców z naboru 1/2019/G oraz 2/2019/G

Przejdź do - Szkolenie Grantobiorców z naboru 1/2019/G oraz 2/2019/G

SLGD "Tygiel Doliny Bugu" 20.02.2020 r. zorganizowało szkolenie Grantobiorcom, którzy podpisali umowy w ramach konkursu nr 1/2019/G oraz 2/2019/G dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, projekt grantowy pt. "Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" oraz pt. "Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Realizacja projektów w I półroczu 2020 r. 

20 lutego 2020

Zaproszenie Grantobiorców z naboru 1/2019/G i 2/2019/G wybranymi do realizacji zadań na szkolenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zaprasza wszystkich Grantobiorców, z którymi zostały podpisane umowy o powierzenie grantów z naboru nr 1/2019/G oraz 2/2019/G, na szkolenie dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, projekt grantowy pt. "Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" oraz pt. "Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu".  Szkolenie odbędzie się w Drohiczynie w dniu 20.02.2020 r. o godz. 10.00 w biurze LGD (ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn). 

10 lutego 2020

Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 2/2019/G.

Przejdź do - Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 2/2019/G.

Ochotnicza Straż Pożarna w Natolinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Długich Kamieńskich, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Ochotnicza Straż Pożarna w Korczewie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kajance 3 lutego 2020 r. podpisali umowy na realizację zadań w zakresie infrastruktury kulturalnej na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu". W ramach zadania nastąpi remont, wyposażenie świetlic oraz zakup sceny mobilnej .Operacja dofinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020.

4 lutego 2020

Podpisanie umowy na operację pt. Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

Przejdź do - Podpisanie umowy na operację pt. Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

W dniu 16 stycznia 2020 r. podpisaliśmy umowę na kolejny projekt grantowy pt. Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". W ramach którego nastąpi podniesie i rozwój aktywności mieszkańców poprzez utworzenie infrastruktury kulturalnej na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Projekt dofinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 będzie realizowany do końca października 2020 r. 

27 stycznia 2020

Projekt grantowy pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

3 grudnia 2019

Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 1/2019/G

Przejdź do - Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 1/2019/G

Lokalna Organizacja Turystyna "Lot nad Bugiem", Ochotnicza Straż Pożarna w Długich Kamieńskich oraz Stowarzyszenie "Zielony Zakatek nad Cetynią" podpisali umowy na realizację zadań w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Powstaną punkty IT, pomost, altana, zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń. Realizacja zadań odbywa się w ramach projektu grantowego pt. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". Operacja dofinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020. 

27 listopada 2019