Dokumenty dla Beneficjentów poddziałania 19.2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) poniżej zamieszczono aktualne wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2.

Pismo ARiMR (pobierz plik)

RODO Klauzule 19.2 (pobierz plik)

RODO Klauzle do listy obecności 19.2 (pobierz plik)

RODO Klauzule do karty wkładu rzeczowego 19.2 (pobierz plik)