Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"Strona główna

Aktualności

Zapytanie ofertowe na: Oznakowanie przebiegu nowych lokalnych dwukierunkowych szlaków rowerowych DOLINY BUGU wraz z ich łącznikami

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na: Oznakowanie przebiegu nowych lokalnych dwukierunkowych szlaków rowerowych DOLINY BUGU wraz z ich łącznikami. 

Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2023 r. o godz. 15:30.

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach. 

31 marca 2023
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na: Oznakowanie przebiegu nowych lokalnych dwukierunkowych szlaków rowerowych DOLINY BUGU wraz z ich łącznikami

Zapytanie ofertowe na: OPRACOWANIE GRAFICZNE, DRUK/WYKONANIE I DOSTAWA TOREB BAWEŁNIANYCH

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na: OPRACOWANIE GRAFICZNE, DRUK/WYKONANIE I DOSTAWA TOREB BAWEŁNIANYCH.

Termin składania ofert upływa dnia 07.04.2023 r. o godz. 15:30.

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach. 

31 marca 2023
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na: OPRACOWANIE GRAFICZNE, DRUK/WYKONANIE I DOSTAWA TOREB BAWEŁNIANYCH

UWAGA! Zaktualizowano zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zaktualizowane zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
Aktualizacja zapytania ofertowego związana jest z wprowadzonymi zmianami w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - Projekt umowy. W umowie poprawiono zapis w §1 ust. 2, §3 ust. 3 pkt. 2. Dodano także nowy zapis w §5 ust. 2.  

W związku z wprowadzonymi zmianami przedłużony zostaje termin składania ofert, który upływa dnia 04.04.2023 r. o godz. 15.30. 

Więcej informacji w dołączonym zaktualizownym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach. 

28 marca 2023
Czytaj więcej o: UWAGA! Zaktualizowano zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 07.03.2023r., którego przedmiotem oferty było:

I.  Budowa obserwatorium przyrody w Kupientynie, gmina Sabnie, wraz z zawiadomieniem Powiatowego Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, w tym uzyskaniem zaświadczenia z Powiatowego Nadzoru Budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

II. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku na obserwatorium przyrody w Mielniku, wraz z zawiadomieniem Powiatowego Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, w tym uzyskaniem zaświadczenia z Powiatowego Nadzoru Budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

23 marca 2023
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad:

1)      Budową obserwatorium przyrody w Kupientynie, gmina Sabnie,

2)      Rozbudową, nadbudową i przebudową istniejącego budynku na obserwatorium przyrody w Mielniku.

Termin składania ofert upływa dnia 30.03.2023 r. o godz. 15.30. 

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach. 

22 marca 2023
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Zapraszamy mieszkańców na spotkania w punktach konsultacyjnych "TYGIEL COFFEE"

Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny

Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny 01.04.2023 r. w Zagubku

14 marca 2023
Czytaj więcej o: Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny

Zaproszenie na spotkanie grupy przedstawicielskiej seniorzy

Zapraszamy seniorów z obszaru LGD na spotkania konsultacyjne w celu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz na warsztaty z dietetykiem nt. diety w róźnych jednostkach chorobowych. Spotkania odbędą się zgodnie z zaplanowanym poniżej harmonogramem. 

warsztaty z seniorami

14 marca 2023
Czytaj więcej o: Zaproszenie na spotkanie grupy przedstawicielskiej seniorzy

Zaproszenie na spotkanie grupy przedstawicielskiej branży turystycznej

Zapraszamy przedstawicieli branży turystycznej działających na obszarze LGD na spotkanie, które odbędzie się o godz. 14:30, 20 marca br. w Gospodarstwie Agroturystycznym Czar Podlasia, Osłowo 56 a, 17-307 Mielnik. Będzie to spotkanie konsultacyjne w zakresie działań możliwych do finansowania w nowym okresie programowania 2023-2027 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

 

10 marca 2023
Czytaj więcej o: Zaproszenie na spotkanie grupy przedstawicielskiej branży turystycznej

Zapytanie ofertowe na budowę obserwatorium przyrody w Kupientynie oraz rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku na obserwatorium przyrody w Mielniku

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza zapytanie ofertowe na:

  1. Budowę obserwatorium przyrody w Kupientynie, gmina Sabnie, wraz z zawiadomieniem Powiatowego Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, w tym uzyskaniem zaświadczenia z Powiatowego Nadzoru Budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

  2. Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku na obserwatorium przyrody w Mielniku, wraz z zawiadomieniem Powiatowego Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, w tym uzyskaniem zaświadczenia z Powiatowego Nadzoru Budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Termin składania ofert upływa dnia 21.03.2023 r. o godz. 15.30. 

Więcej informacji w dołączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach. 

7 marca 2023
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na budowę obserwatorium przyrody w Kupientynie oraz rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku na obserwatorium przyrody w Mielniku

Sylwek „nON-stop” Organizacja eventów