Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"Strona główna

Aktualności

Informacja o projekcie Centrum Wsparcia Doradczego (CWD)

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie współpracy pt. „Kuchnia nas łączy”.

Założenie Gabinetu Weterynaryjnego – Vet Centrum

Szkolenie w zakresie "Znakowania Szlaków Turystycznych"

NOWY WZÓR UMOWY I ANEKSU DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż na stronie prow.wrotapodlasia.pl został zamieszczony wzór umowy o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 5z) oraz wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (do wersji 4z i wcześniejszych).

Ww. formularz umowy jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Umowa i aneks dotyczą Beneficjentów, którzy złożyli wnioski do SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, którzy realizują operacje, a także którym nie ukończył się okres trwałości projektu tj. nie minął okres 2 lat (w przypadku podejmowania działalności gospodarczej) od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Poniżej przedstawiamy wypunktowane wprowadzone zmiany.

Zmiany w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz plik)

5 stycznia 2021
Czytaj więcej o: NOWY WZÓR UMOWY I ANEKSU DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia wyznawcom prawosławia

FUNKCJONOWANIE LGD W 2020 ROKU - ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, przeprowadzanymi inicjatywami, organizowanymi wydarzeniami, jesteś osobą pełnoletnią wypełnij do 15 stycznia br. załączoną ankietę!

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub mailem na adres pracownik@tygieldolinybugu.pl.

ANKIETA MONITORUJĄCA DOCX ( POBIERZ PLIK )

ANKIETA MONITORUJĄCA PDF ( POBIERZ PLIK )

4 stycznia 2021
Czytaj więcej o: FUNKCJONOWANIE LGD W 2020 ROKU - ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

Sprawozdanie z konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zgodnie z § 4 ust. 2 częścią III Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" publikuje sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji - pobierz plik. 

22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zatwierdzona lista lokalnych kryteriów wyboru operacji

Informacja dotycząca pracy biura

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia