Wyniki naboru 15/2017 – Inicjatywa lokalna w społecznościach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 października 2017

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -  Tygiel Doliny Bugu" zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 15/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.2. Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” : Inicjatywa lokalna w społecznościach:

- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, (pobierz plik)

- Lista operacji wybranych, (pobierz plik)

- Lista operacji niewybranych, (pobierz plik)

- Protokół z posiedzenia Rady. (pobierz plik)

 

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 3.6 do Procedury, zamieszczony poniżej:

- Wzór protestu. (pobierz plik)

Data publikacji: 23-10-2017