PROMOCJA PROJEKTÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MILEJCZYCE

„Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY

DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

PIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu:

Celem głównym jest podniesienie aktywności 15 (11K, 4M) mieszkańców Gminy Milejczyce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej do końca X 2018.

1 lutego 2018
Czytaj więcej o: REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MILEJCZYCE

Podpisanie umów przez Wnioskodawców

Przejdź do - Podpisanie umów przez Wnioskodawców

26 stycznia 2018r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury nasi Wnioskodawcy podpisali umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę ponad 1 mln złotych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę blisko 5 mln.

26 stycznia 2018

PROJEKT "BUDUJEMY KAPITAŁ SPOŁECZNY GMINY MILEJCZYCE"

22 stycznia 2018

Podpisanie umowy - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą

Przejdź do - Podpisanie umowy - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą

Umowa o przyznanie pomocy na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR została podpisana w Drohiczynie, w dniu 18.01.2018r. z następującymi podmiotami:

19 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Podpisanie umowy - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą

PROJEKT "NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO" MIELNIK

17 stycznia 2018

PROJEKT "JESTEM SUPER" DROHICZYN

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż dnia 01.12.2017 rozpoczyna się realizacja projektu „Jestem Super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1 grudnia 2017
Czytaj więcej o: PROJEKT "JESTEM SUPER" DROHICZYN

Podpisanie umowy - PORT NAD BUGIEM

Przejdź do - Podpisanie umowy - PORT NAD BUGIEM

W dniu 15 listopada 2017r nasz Beneficjent "Orły z Podlasia" z Drohiczyna zawarł umowę o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020 na operację pn. PORT nad Bugiem - punkt obsługi ruchu turystycznego w Drohiczynie. Cieszymy się, że turystyka i przedsiębiorczość rozwija się na naszym terenie. Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji. Dzięujemy Beneficjentowi za nadesłanie zdjęć. 

22 listopada 2017

Pierwszy Inkubator w Województwie Podlaskim ze środków PROW 2014-2020

Przejdź do - Pierwszy Inkubator w Województwie Podlaskim ze środków PROW 2014-2020

W dniu 31.10.2017r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy z zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktow rolnych. To jest pierwszy tego typu inkubator w Województwie Podlaskim ze środków PROW 2014-2020. Gratulujemy GOSPODARSTWU SADOWNICZEMU ALINA PALUCH I CÓRKA i życzymy powodzenia. 

31 października 2017