Jesteś tutaj: Start / DZIAŁALNOŚĆ / KSOW

KSOW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Kolorowanka "EduAgro - Edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim"

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” przedstawia publikację w ramach projektu „EduAgro – Edukacja Lokalna na Podlasiu Nadbużańskim”. Kolorowanka to zbiór grafik przedstawiających  szablony zwierząt, ptaków i krajobrazu nadbużańskiego z ciekawostkami, który  będzie stanowić pomoc edukacyjną, którą każdy będzie mógł wykorzystać w swojej ofercie edukacyjnej.

 

Zachęcamy do pobrania kolorowanki (pobierz)

3 listopada 2022

Operacja pt. "EduAgro - edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim"

Przejdź do - Operacja pt. "EduAgro - edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim"

Spotkanie dotyczące ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Przejdź do - Spotkanie dotyczące ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

W dniu 24.10.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie odbyło się spotkanie upowszechniające wiedzę z zakresu ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie realizowane w ramach projektu pt. „Ewaluacja zewnętrzna ex-post sześciu podlaskich lokalnych strategii rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo. 

 

25 października 2022
Czytaj więcej o: Spotkanie dotyczące ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Spotkanie Rozwój infrastruktury kamperowej na Podlasiu Nadbużańskim - możliwości i wyzwania.

Przejdź do - Spotkanie Rozwój infrastruktury kamperowej na Podlasiu Nadbużańskim - możliwości i wyzwania.

 

26 września w Pustelnia Sękalik odbyło się spotkanie Rozwój infrastruktury kamperowej na Podlasiu Nadbużańskim - możliwości i wyzwania. Dobre praktyki zebrane podczas wyjazdu studyjnego, które realizowaliśmy w ramach operacji "Podlasie Camp - projekt wsparcia i rozwoju infrastruktury kempingowej pod turystykę kamperową w oparciu o dobre praktyki ogólnopolskie" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie było podsumowaniem wiedzy zebranej podczas wyjazdu studyjnego, wzięły w nim udział osoby zainteresowane rozwojem turystyki kamperowej na naszym terenie.

26 września 2022

Broszura "Rozwój infrastruktury kamperowej na Podlasiu Nadbużańskim - wyzwania i możliwości. Jak założyć miejsce kamperowe lub pole kempingowe?"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zrealizowało operację pn. “PodlasieCamp - projekt wsparcia i rozwoju infrastruktury kempingowej pod turystykę kamperową w oparciu o dobre praktyki ogólnopolskie”.

Celem operacji było przeszkolenie 15 uczestników wyjazdu oraz 25 uczestników spotkania w zakresie rozwoju turystyki kamperowej na terenach wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego, kulturowego, turystycznego Podlasia Nadbużańskiego na podstawie wymiany doświadczeń i trendów ogólnopolskich oraz rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie infrastruktury kempingowej dla rolników zainteresowanych poprawą sytuacji w łańcuchu dostaw (np. bezpośrednia sprzedaż produktów, organizowanie degustacji etc.).

Efektem realizacji będzie aktywizacja mieszkańców Podlasia Nadbużańskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie miejsc pracy w oparciu o rozwój działalności pozarolniczych i zakładania przedsiębiorstw społecznych. Bezpośrednim efektem operacji będzie zaobserwowanie dobrych praktyk dotyczących rozwoju przedsiębiorczości odpowiadającej na potrzeby rynkowe, dzięki czemu rozbudowa infrastruktury kempingowej będzie dobrze zaplanowana i adekwatna do potrzeb klienta, co niesie za sobą rentowność inwestycji i poprawę rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną. (pobierz plik) 

19 października 2022

Spotkanie dotyczące ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

W związku z realizacją  projektu pt. „Ewaluacja zewnętrzna ex-post sześciu podlaskich lokalnych strategii rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 zapraszamy na spotkanie dotyczące upowszechnienia wiedzy z zakresu ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 

17 października 2022
Czytaj więcej o: Spotkanie dotyczące ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Operacja pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń wyjazd-studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” przystąpiło do realizacji operacji pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń wyjazd-studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach które zorganizowała wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego w terminie 30.08.2022 r. – 02.09.2022 r. i spotkanie informacyjne pn. „Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych” w terminie 04.10.2022 r. Operacja była realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

14 października 2022
Czytaj więcej o: Operacja pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń wyjazd-studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego”

Broszura edukacyjna dotycząca dobrych praktyk w zakresie turystyki opiekuńczej, edukacyjnej

13 października 2022

Spotkanie informacyjne pn. Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w ramach projektu pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń wyjazd-studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego”

Przejdź do - Spotkanie informacyjne pn. Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w ramach projektu pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń wyjazd-studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego”
04.10.2022r. w Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego ,,Zagubek" odbyło się spotkanie informacyjne pn. „Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych”, zrealizowane w ramach projektu pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń wyjazd-studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego” na którym podsumowaliśmy wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w formie stacjonarnej oraz on-line. 
5 października 2022
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne pn. Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w ramach projektu pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń wyjazd-studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego”

Projekt pt. „Ewaluacja zewnętrzna ex-post sześciu podlaskich lokalnych strategii rozwoju”

29 czerwca 2022

Projekt pt. „Ewaluacja zewnętrzna ex-post sześciu podlaskich lokalnych strategii rozwoju”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w partnerstwie z Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”, Lokalną Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Stowarzyszeniem „Sąsiedzi” realizuje projekt pt. „Ewaluacja zewnętrzna ex-post sześciu podlaskich lokalnych strategii rozwoju” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 zgodnie z Umową nr ROR-II/KSOW-N-16/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

 

 

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Projekt pt. „Ewaluacja zewnętrzna ex-post sześciu podlaskich lokalnych strategii rozwoju”