Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Zapraszamy do wypełnienia ankiety pomocnej w celu przygotowania LSR SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

25.09.2022 r. w Korczewie podczas imprezy „Magia lat 20-tych” w godz. 14:00 – 18:00 (w zielonym namiocie LGD) będzie możliwość wypełnienie ankiety, mającej na celu poznanie potrzeb mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

23 września 2022
Czytaj więcej o: Zapraszamy do wypełnienia ankiety pomocnej w celu przygotowania LSR SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

Spotkanie: Rozwój infrastruktury kamperowej na Podlasiu Nadbużańskim - możliwości i wyzwania

Spotkania konsultacyjne na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zaprasza na konsultacje społeczne w celu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Pragniemy poznać Państwa opinię na temat obszaru i kierunków jego rozwoju, aby projektowane działania odpowiadały na lokalne problemy i potrzeby.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców obszaru działania LGD, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów.

Konsultacje będą dotyczyły:

  • osiągnięć LGD, możliwości wsparcia w nowym okresie programowania
  • analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD i gminy
  • kierunków rozwoju i założenia nowej strategii

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  https://forms.gle/u1DQdewgtwae9uxq6

Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

21 września 2022
Czytaj więcej o: Spotkania konsultacyjne na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

III edycja konkursu "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"

Ankieta badanie potrzeb mieszkańców obszaru SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety online, mającej na celu poznanie potrzeb mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat obszaru i kierunków jego rozwoju, aby projektowane działania odpowiadały na lokalne problemy i potrzeby.

Uzyskane opinie i sugestie będą pomocne w przygotowaniu LSR SLGD „Tygiel Doliny Bugu” na lata 2023 – 2027.

Ankietę prosimy wypełnić do 28 października br.

19 września 2022
Czytaj więcej o: Ankieta badanie potrzeb mieszkańców obszaru SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Zapraszamy na imprezę "Magia lat 20-tych"

Zachęcamy do udziału w projekcie pt. "EduAgro - edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim"

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” realizuje projekt pn. „EduAgro – edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim” w ramach którego zorganizuje:

- wyjazd studyjny w terminie 28.09.2022 r. – 30.09.2022 r. o tematyce rozwoju edukacji lokalnej, w wyjeździe mogą wziąć udział osoby/podmioty z obszaru funkcjonowania Organizatora reprezentujący branżę turystyczną, pracownicy/właściciele atrakcji turystycznych, ośrodków kultury, właściciele obiektów, pensjonatów, obiektów noclegowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolnicy

Celem wyjazdu jest wymiana doświadczeń podmiotów turystycznych uczestniczących w podobnym projekcie dotyczącym edukacji lokalnej. Wyjazd studyjny umożliwi poznanie dobrych praktyk. Spotkanie z realizatorami podobnego projektu umożliwi poznanie praktycznych aspektów pracy, będzie także inspiracją do przełożenia poznanych praktyk na warunki lokalne Podlasia Nadbużańskiego.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Liczba miejsc ograniczona !!!

Zapraszamy osoby chętne do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na wyjazd studyjny.

Więc informacji pod nr. tel. +48 797 091 197 lub na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

formularz zgłoszeniowy

regulamin

 

 

15 września 2022
Czytaj więcej o: Zachęcamy do udziału w projekcie pt. "EduAgro - edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim"

4 września br. w Wyrozębach-Podawcach w gminie Repki odbyła się impreza pod nazwą „Dożynki Gminne – Repki 2022 oraz 4m (mąka, mleko mięso, miód)”

Powiększ zdjęcie

4 września 2022 r. w  Wyrozębach-Podawcach w gminie Repki odbyła się impreza pod nazwą „Dożynki Gminne – Repki 2022 oraz 4m (mąka, mleko mięso, miód)”. Impreza była organizowana przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" wraz z Gminą Repki, Młynem „Bracia Górscy” z Repek, Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kosowie Lackim, Pasieką Nadbużańską ze Skrzeszewa, Firmą OSTROPOL – Zakład Rozbioru Mięsa w Repkach oraz w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Dofinansowana była ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

5 września 2022
Czytaj więcej o: 4 września br. w Wyrozębach-Podawcach w gminie Repki odbyła się impreza pod nazwą „Dożynki Gminne – Repki 2022 oraz 4m (mąka, mleko mięso, miód)”

Wyjazd studyjny pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń – wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego” 30.08-02.09.2022 r.

Powiększ zdjęcie

W dniach 30.08– 02.09.2022 r. odbył się wyjazd studyjny w ramach projektu „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń – wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego”. W operacji wzięło udział 16 osób z województwa podlaskiego oraz mazowieckiego, byli to przedstawiciele branży turystycznej i ngo działających w obszarze promocji i rozwoju turystyki na obszarze LGD. Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z ideą organizowania usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń, zasadami zakładania i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, społecznych oraz zagród edukacyjnych na przykładzie LGD woj. kujawsko – pomorskiego.

5 września 2022
Czytaj więcej o: Wyjazd studyjny pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń – wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego” 30.08-02.09.2022 r.

Zapraszamy na imprezę "Dożynki Gminne – Repki 2022 i 4M (Mąka, Mleko Mięso, Miód)"

„Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”.  Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

24 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Zapraszamy na imprezę "Dożynki Gminne – Repki 2022 i 4M (Mąka, Mleko Mięso, Miód)"

Zachęcamy do udziału w projekcie „Siemiatycki Dzień Pasibrzucha”

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, że termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie pn. Siemiatycki Dzień Pasibrzucha został wydłużony:

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane:

1) w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, formularz można złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do urzędu) bądź mailową, jako skan wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres urzad@siemiatycze.eu do dnia 26 sierpnia 2022 r. do godz. 13:00

2) w miejscu realizacji projektu: ul. Pałacowa (punkt przyjmowania zgłoszeń) do dnia 28 sierpnia 2022 r. w godz. 15:00 - 17:00.

formularz zgłoszeniowy docx

formularz zgłoszeniowy pdf

25.08.2022 r. 

 

 

Burmistrz Miasta Siemiatycze serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Siemiatycki Dzień Pasibrzucha”, 28 sierpnia 2022 r.

Dzień Pasibrzucha to warsztaty i pokazy kulinarne, połączone z prezentacją produktów lokalnych
oraz bezpłatną degustacją przygotowanych potraw. W związku z jubileuszem 480. rocznicy nadania praw miejskich Siemiatyczom, zaplanowano, że w projekcie weźmie udział 480 osób, będą to mieszkańcy Siemiatycz oraz okolicznych gmin. Zakłada się, że połowę grupy docelowej będą stanowiły osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich. W planach jest próba pobicia rekordu Polski w budowie najdłuższej linii ze stołów.

Uczestnikom wydarzenia jest dedykowany formularz zgłoszeniowy (w załączeniu). Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. 

Wszystko odbędzie się w plenerze, na ulicy Pałacowej w Siemiatyczach, w niedzielę 28 sierpnia. Od godz. 15:00 fachowcy z branży gastronomicznej będą przygotowywać potrawy z lokalnych produktów. O dobry nastrój i pozytywne emocje zadba prowadzący – znany i lubiany szerokiej publiczności Tadeusz Drozda.

W ramach warsztatów zaplanowano także przestrzeń na promocję produktów lokalnych
i regionalnych. Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza osoby zainteresowane prezentacją produktów lokalnych w czasie Siemiatyckich Dni Pasibrzucha do zgłaszania udziału mailowo na adres urzad@siemiatycze.eu lub telefonicznie pod numer 85 65 65 808.

Grupa docelowa 480 osób zamieszkujących województwo podlaskie, będzie czynnymi uczestnikami warsztatów i kulinarnych oraz próby bicia rekordu Polski w budowie najdłuższej linii ze stołów. Połowę grupy docelowej (240 osób) będą stanowiły osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich.

Projekt Siemiatycki Dzień Pasibrzucha realizuje Miasto Siemiatycze. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie SLGD Tygiel Doliny Bugu.

Projekt pn. „Siemiatycki Dzień Pasibrzucha” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  kwotą w wysokości 113 tys. zł. Wkład własny z budżetu miasta wyniesie nieco ponad 19 tys. zł.

formularz zgłoszeniowy pdf

formularz zgłoszeniowy docx

22 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Zachęcamy do udziału w projekcie „Siemiatycki Dzień Pasibrzucha”