Inne działania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Proponowane projekty strategiczne i uzupełniające strategii terytorialnej Partnerstwa "Razem dla rozwoju"

Późne Śniadanie Siemiatyckiego Biznesu

3 września 2021

XI Edycja konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Lato z muzyką

13 sierpnia 2021

XXX MUZYCZNE DIALOGI NAD BUGIEM

30 lipca 2021

V Nadbużańska Noc Kabaretowa w Mielniku

5 lipca 2021

W poszukiwaniu inspiracji rozwoju działalności na terenach wiejskich – produkty lokalne, turystyczne na bazie zasobów przyrodniczych i kulturowych

Fundacja ALEKSANDRIA - Zaprasza na Noc Świętojańską oraz I Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych "W Tyglu Doliny Bugu"

22 czerwca 2021

Informacja o ostatecznym terminie na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904).

Nastąpiła zmiana przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

26 maja 2021
Czytaj więcej o: Informacja o ostatecznym terminie na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

Informacja dotycząca pracy biura

24 maja 2021

Dodatkowe środki dla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”

Przejdź do - Dodatkowe środki dla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”

Szanowni Państwo, mamy dobrą wiadomość!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” ma szansę uzyskać  dodatkowe środki finansowe na wsparcie operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Dążąc do spełnienia oczekiwań i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej postanowiliśmy zasięgnąć Państwa opinii na temat działań jakie powinniśmy zaplanować do wsparcia w uaktualnionej LSR.

Ankieta jest anonimowa i zwięzła.

Prosimy o jej wypełnienie do dnia 7 czerwca 2021 roku. Państwa opinia na temat wykorzystania dodatkowych środków jest dla nas bardzo ważna. Udzielone odpowiedzi pomogą zaplanować przeznaczenie dodatkowych środków w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu społeczności lokalnej.

Ankietę można dostarczyć osobiście do biura LGD, pocztą na adres ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn lub mailem na adres pracownik@tygieldolinybugu.pl  

Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

ANKIETA PDF
ANKIETA WORD


21 maja 2021