Inne działania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

21 grudnia 2022

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Stanisława B.M. w Knychówku jest uczestnikiem konkursu organizowanego przez Lasy Państwowe

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Stanisława B.M. w Knychówku znajdująca się na terenie Gminy Korczew jako uczestnik konkursu organizowanego przez Lasy Państwowe pod hasłem „Drewno jest z lasu”, została beneficjentem dofinansowania ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Celem konkursu jest promowanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, promowanie gospodarczej funkcji lasu oraz polskiego modelu prowadzenia trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, a także promowanie drewna jako naturalnego, w pełni odnawialnego i ekologicznego surowca, w tym promowanie architektury drewnianej. DREWNO - materiał z którego zostały min. wykonane cenne zabytki ruchome w świątyni. Wszystkie powstały z udziałem drewna.

15 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Stanisława B.M. w Knychówku jest uczestnikiem konkursu organizowanego przez Lasy Państwowe

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie bielskim zaprasza

7 grudnia 2022

Warsztaty z makramy

28 września 2022

Spotkanie: Rozwój infrastruktury kamperowej na Podlasiu Nadbużańskim - możliwości i wyzwania

III edycja konkursu "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"

Zachęcamy do udziału w projekcie „Siemiatycki Dzień Pasibrzucha”

Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, że termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie pn. Siemiatycki Dzień Pasibrzucha został wydłużony:

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane:

1) w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, formularz można złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do urzędu) bądź mailową, jako skan wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres urzad@siemiatycze.eu do dnia 26 sierpnia 2022 r. do godz. 13:00

2) w miejscu realizacji projektu: ul. Pałacowa (punkt przyjmowania zgłoszeń) do dnia 28 sierpnia 2022 r. w godz. 15:00 - 17:00.

formularz zgłoszeniowy docx

formularz zgłoszeniowy pdf

25.08.2022 r. 

 

 

Burmistrz Miasta Siemiatycze serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Siemiatycki Dzień Pasibrzucha”, 28 sierpnia 2022 r.

Dzień Pasibrzucha to warsztaty i pokazy kulinarne, połączone z prezentacją produktów lokalnych
oraz bezpłatną degustacją przygotowanych potraw. W związku z jubileuszem 480. rocznicy nadania praw miejskich Siemiatyczom, zaplanowano, że w projekcie weźmie udział 480 osób, będą to mieszkańcy Siemiatycz oraz okolicznych gmin. Zakłada się, że połowę grupy docelowej będą stanowiły osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich. W planach jest próba pobicia rekordu Polski w budowie najdłuższej linii ze stołów.

Uczestnikom wydarzenia jest dedykowany formularz zgłoszeniowy (w załączeniu). Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. 

Wszystko odbędzie się w plenerze, na ulicy Pałacowej w Siemiatyczach, w niedzielę 28 sierpnia. Od godz. 15:00 fachowcy z branży gastronomicznej będą przygotowywać potrawy z lokalnych produktów. O dobry nastrój i pozytywne emocje zadba prowadzący – znany i lubiany szerokiej publiczności Tadeusz Drozda.

W ramach warsztatów zaplanowano także przestrzeń na promocję produktów lokalnych
i regionalnych. Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza osoby zainteresowane prezentacją produktów lokalnych w czasie Siemiatyckich Dni Pasibrzucha do zgłaszania udziału mailowo na adres urzad@siemiatycze.eu lub telefonicznie pod numer 85 65 65 808.

Grupa docelowa 480 osób zamieszkujących województwo podlaskie, będzie czynnymi uczestnikami warsztatów i kulinarnych oraz próby bicia rekordu Polski w budowie najdłuższej linii ze stołów. Połowę grupy docelowej (240 osób) będą stanowiły osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich.

Projekt Siemiatycki Dzień Pasibrzucha realizuje Miasto Siemiatycze. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie SLGD Tygiel Doliny Bugu.

Projekt pn. „Siemiatycki Dzień Pasibrzucha” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  kwotą w wysokości 113 tys. zł. Wkład własny z budżetu miasta wyniesie nieco ponad 19 tys. zł.

formularz zgłoszeniowy pdf

formularz zgłoszeniowy docx

22 sierpnia 2022

Festyn kulinarny Smaki Powiatu

19 sierpnia 2022

„Siemiatycki Dzień Pasibrzucha”

„Siemiatycki Dzień Pasibrzucha” to tytuł projektu, na który Siemiatyczom zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 113 tys. zł ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wkład własny z budżetu miasta wyniesie nieco ponad 19 tys. zł.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy 480 mieszkańców obszaru województwa/powiatu
w zakresie posiadanego regionalnego potencjału, sposobów jego wykorzystania oraz sposobów niwelowania problemu marnowania żywności, w tym rozwój obszarów wiejskich poprzez promocję regionalnych produktów i życia na wsi, a także zainspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do wspólnej, międzypokoleniowej działalności, w zakresie wspólnego rozwoju regionu.

Realizowana operacja pobudzi aktywność mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wykorzystania potencjału regionu do rozwoju gospodarczego miejscowości południowego Podlasia. Zainspiruje do dbania o środowisko naturalne, co w rezultacie spowoduje poprawę  jakości produktów rolno-spożywczych wytwarzanych tutaj.

Planowana operacja rozpowszechni wiedzę z zakresu rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału regionu, głównie w obszarze ochrony środowiska, produktu lokalnego, ale też turystycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz możliwość podejmowania, rozwijania bądź przebranżowienia działalności pozarolniczych w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz tworzenie miejsc pracy. 

Wszystko zaplanowano w plenerze, 28 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00  na ul. Pałacowej
w Siemiatyczach, więc wydarzenie będzie dodatkowo przestrzenią i okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, nie tylko kulinarnych, dużo szerszego grona osób. Uczestnicy, pod okiem fachowców z branży gastronomicznej, będą przygotowywać wybrane posiłki z wykorzystaniem lokalnych produktów. W ramach warsztatów zaplanowano także przestrzeń na prezentację
i promocję produktów lokalnych i regionalnych, rozmowy na temat żywności i racjonalnego podejścia do zakupów oraz wspólny posiłek przy najdłuższym stole w Polsce. W planach jest próba pobicia Rekordu Polski w najdłuższej linii ze stołów.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu.

Wszyscy zainteresowani współpracą z KSOW są zaproszeni do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Plakat 

Informacja 

12 sierpnia 2022

Inicjatywy lokalne zrealizowane na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" w ramach ogłoszonego konkursu

Przejdź do - Inicjatywy lokalne zrealizowane na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" w ramach ogłoszonego konkursu

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” przeprowadziło w maju br. konkurs inicjatywa lokalna na obszarze LGD. W ramach złożonych wniosków zrealizowane zostały: warsztaty stolarskie w Skrzeszewie, jubileusz 100-lecia OSP Nieciecz, lato dla seniora, moszczeńska zabawa, festyn Dzień Gminy Dziadkowice, warsztaty z zakresu zbierania ziół, praktycznego wykorzystania ich i przetworzenia w celu leczniczym i pielęgnacyjnym, warsztaty rękodzielnicze – warsztaty makramy. Łączna kwota dofinansowanych inicjatyw wynosi 10 000,00 zł. 

4 października 2022

Jubileuszowe Dni Siemiatycz "480 Lat Razem"

Burmistrz Miasta Siemiatycze serdecznie zaprasza do udziału w Jubileuszowych Dniach Siemiatycz, organizowanych w dniach 12-15 sierpnia 2022 r. z okazji 480. rocznicy nadania praw miejskich. Koncerty z udziałem artystów lokalnych oraz gwiazd polskiej sceny muzycznej oraz spotkania kabaretowe odbędą się w nowym amfiteatrze przy ul. Grodzieńskiej.

Program Jubileuszowych Dni Siemiatycz „480 lat Razem” przedstawia się następująco:

Amfiteatr miejski ul. Grodzieńska, Siemiatycze, 12-15 sierpnia

10 sierpnia 2022