Plan Komunikacji 2017r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Serdecznie zapraszamy na warsztaty 2017

22 września 2017

Zapraszamy wnioskodawców na szkolenie

Zapraszamy wszystkich wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej. Szkolenie dotyczyć będzie realizacji operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (po podpisaniu umowy) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Szkolenie odbędzie się w Drohiczynie  w dniu 25.09.2017r. w godz. 10.00 – Sala Konferencyjna w Zespole Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!!

W załączniku zamieszczony jest program szkolenia (pobierz plik)

15 września 2017

Wizyta studyjna do Sandomierz i okolic

W dniach 20-22 października 2017r. organizujemy wyjazd studyjny do Sandomierza i okolic o tematyce: „Dobre praktyki w zakresie współpracy przedsiębiorców, tworzenie sieci współpracy, szlaków, promocji produktów regionalnych, rozwoju turystyki i informacji turystycznej w tym rozwój przedsiębiorczości przetwórczej na przykładzie inkubatora”.

Wyjazd skierowany jest w szczególności do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych działających w zakresie turystyki, promocji, przetwórstwa, JST, Punktów Informacji Turystycznej itp.

Warunkiem udziału w wyjeździe jest działanie (siedziba, prowadzenie działalności) na obszarze Tygla.  W wyjeździe może wziąć max. 1 osoba z danego podmiotu. Wyjazd jest odpłatny tj. 100zł/os. (LGD obciąży podmiot notą księgową lub rachunkiem).

Uczestnicy mają zapewniony nocleg w pokojach 2 lub 3 osobowych, wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolacja, ubezpieczenie, transport  oraz program merytoryczny w załączeniu poniżej (szczegółowy program godzinowy zostanie wysłany mailem do osób, które zakwalifikowały się na wyjazd).

Organizator dysponuje 17 miejscami, gdzie decyduje kolejność wpływu formularza zgłoszeniowego (formularz w załączeniu). Formularze należy wysyłać podpisane na email: prezes@tygieldolinybugu.pl.  Proszę o nadsyłanie zgłoszeń do 6 października 2017 do godziny 15.30. 

Program wizyty (pobierz plik)

Formularz zgłoszeniowy (pobierz plik)

15 września 2017

Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 11.09.2017r.

Przejdź do - Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 11.09.2017r.

W dniu 11 września 2017r. w Drohczynie odbyło się szkolenie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie ogłoszonego nabor nr 15/2017 - Inicjatywa lokalna w społecznościach. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółowych warunków i tryb przyznawania pomocy w ramach naboru. W trakcie szkolenia zaprezentowano także etapy oceny wniosku oraz lokalne kryteria wyboru operacji. Omówiono również wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie.

15 września 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 11.09.2017r.

Dokopiny Ziemniaka w Przesmykach

Przejdź do - Dokopiny Ziemniaka w Przesmykach

Dnia 10 września 2017r. uczestniczyliśmy w organizowanych w Gminie Przesmyki Dokopinach Ziemniaka. Podczas imprezy zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne, gdzie odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość zapoznania się z naszą ofertą turystyczną oraz zdegustować regionalnych produktów . Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy animacje w postaci gier i zabaw edukacyjnych.

11 września 2017

Dożynki Wojewódzko - Diecezjalne w Perlejewie

Przejdź do - Dożynki Wojewódzko - Diecezjalne w Perlejewie

Dnia 9 września 2017r. uczestniczyliśmy w organizowanych Dożynkach Wojewódzko - Diecezjalnych w Perlejewie. Obchody dożynkowe przyciągnęły setki widzów. Rozpoczęły się mszą odprawianą w kościele parafialnym w Perlejewie. Po uroczystościach kościelnych wszyscy pomaszerowali na plac za kościołem, gdzie odbyła się dalsza część imprezy. Podczas imprezy zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne, gdzie odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość zapoznania się z naszą ofertą turystyczną oraz zdegustować regionalnych produktów . Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy animacje w postaci gier i zabaw edukacyjnych.

 

   
 

11 września 2017

Szkolenie dotyczące ogłoszonego naboru nr 15/2017 podczas III FORUM ŁOSICACH

Przejdź do - Szkolenie dotyczące ogłoszonego naboru nr 15/2017 podczas III FORUM ŁOSICACH

W dniu 6 września 2017r. w Łosicach uczestniczyliśmy w „III FORUM Z ZAKRESU BUDOWANIA PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE ŁOSICKIM”

Podczas forum przedstawiliśmy możliwości pozyskania środków w ramach projektów grantowych i konkursowych w zakresie wspierania lokalnych inicjatyw oraz przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące ogłoszonego naboru nr 15/2017 dotyczącego budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W trakcie spotkania zaprezentowały się również dwie gminy z powiatu łosickiego należące do naszego stowarzyszenia, tj. Gmina Platerów i Gmina Huszlew oraz Gospodarstwo Sadownicze „Alina Paluch i córka” z Klimczyc-Kolonii. Podczas forum dokonana została również diagnoza Czterech Zasad Ożywienia Społeczno-Gospodarczego w Powiecie Łosickim.

8 września 2017

Szkolenie z działania 19.2

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie ogłoszonego naboru nr 15/2017 tj. budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

4 września 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie z działania 19.2

"4M" już za nami!!!

Przejdź do - "4M" już za nami!!!

27 sierpnia br. odbyła się impreza promocyjna 4M - (mąka, mleko, mięso, miód) w Repkach. Imprezę współorganizowali: Bernard Górski - właściciel Młyna "Bracia Górscy" z Repek, lokalny przedsiębiorca oraz członek LGD, Andrzej Minarczuk - Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim, Piotr Kunicki - właściciel Pasieki Nadbużańskiej ze Skrzeszewa, Kazimierz Świderski - właściciel Zakładów Mięsnych Świderscy z Kosowa Lackiego.

28 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: "4M" już za nami!!!

Impreza "4M"

18 sierpnia 2017

Letni piknik rodzinny w Sterdyni

Przejdź do - Letni piknik rodzinny w Sterdyni

13 sierpnia br. uczestniczyliśmy w "Letnim pikniku rodzinnym" w Sterdyni podczas którego przygotowaliśmy stoisko animacyjne dla dzieci. Najmłodsi mogli brać udział w zorganizowanych grach i zabawach edukacyjnych. Dodatkowo zorganizowaliśmy punkt informacyjny, gdzie odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną regionu naszego stowarzyszenia. 

14 sierpnia 2017