Jesteś tutaj: Start / GMINY / Gmina Ceranów

Gmina Ceranów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Gmina Ceranów położona jest na północno wschodniej części województwa mazowieckiego nad rzeką Bug. Gmina ma charakter typowo rolniczy.
Powierzchnia gminy wynosi 110,83 km2 z czego 32% obszaru stanowią lasy i około 5% zajmują wody.
Gmina liczy 20 sołectw. Liczba mieszkańców 2615 osób.
W miejscowości Ceranów znajduje się zabytkowy zespół pałacowo parkowy przylegający do stawu, a prowadzi do niego zabytkowa aleja lipowa.
Północna część gminy to Nadbużański Park Krajobrazowy. Występują tu rzadkie gatunki roślin i ptaków. Największymi walorami przyrodniczymi odznaczają się występujące rezerwaty przyrody: w Leśnictwie Ceranów rezerwat "Biele" o pow. 27,90 ha i w Leśnictwie Holendernia rezerwat "Sterdyń" o pow. 11,91 ha.
Na terenie gminy Ceranów są wyznaczone ścieżki przyrodnicze przeznaczone szczególnie dla wytrwałych piechurów. Ścieżka Uroczysko Ceranów o długości 12 km prowadzi przez kompleks leśny Leśnictwa Ceranów. Na trasie ścieżki znajduje się 13 tablic dydaktycznych i wiata. 

 


Rolnictwo

 

Gmina ma charakter typowo rolniczy. W strukturze obszarowej przeważają gospodarstwa indywidualne zajmujące 72% obszaru gminy, pozostała powierzchnia 28% to grunty stanowiące własność sektora państwowego - Agencji Rolnej Skarbu Państwa, Nadleśnictwa Sokołów Podlaski.

 


Sposób użytkowania gruntów

 

Użytki rolne stanowią 57% powierzchni gminy, przy przeważającym areale gleb o niskiej klasie (V, VI), zaś lasy i grunty leśne stanowią 36 %, pozostały procent to grunty pod zabudową, drogi, nieużytki. W gminie jest 479 gospodarstw, których średnia powierzchnia wynosi 10,30 ha. Głównymi uprawami są zboża, kukurydza i ziemniaki.