ANKIETY MONITORUJĄCE DLA WNIOSKODAWCÓW 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ANKIETY MONITORUJĄCE DLA WNIOSKODAWCÓW 2014-2020 REALIZUJĄCE LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU SLGD "TYGIEL DOLINY BUGU"

ANKIETA MONITORUJĄCA 1.1.6: Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej - EFS (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 2.1.2: Obiekty zabytkowe na terenie SLGD TDB - EFRR (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 2.1.4: Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów - EFRR (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 2.2.1: Zielone technologie w gospodarstwach domowych - EFRR (pobierz plik)

11 maja 2021

ANKIETY MONITORUJĄCE DLA WNIOSKODAWCÓW 2014-2020 REALIZUJĄCE LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU SLGD ,,TYGIEL DOLINY BUGU”

ANKIETA MONITORUJĄCA 1.1.1: Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach – EFS (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 1.1.2: Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież – EFS (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 1.1.3: Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym – EFS (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 1.1.5: Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społecznosci – EFS (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 1.2.1 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego (konkursowe/grantowe) – PROW (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 1.2.2: Inicjatywa lokalna w społecznościach (konkursowe/grantowe) – PROW (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 2.1.1. Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej – PROW (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 2.1.2. Obiekty zabytkowe na terenie SLGD TDB – PROW (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną – EFRR (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 2.2.1. Zielone technologie w gospodarstwach domowych – EFRR (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 2.2.2. Edukacja na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – PROW (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 3.1.1.Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD – PROW (Premie) (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 3.1.1.Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD – PROW (Rozwijanie działalności gospodarczej) (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 3.1.2. Wsparcie przetwórstwa lokalnego – PROW (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej – EFS (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 3.2.2 Powrót na rynek pracy poprzez samo zatrudnienie – EFS (pobierz plik)

ANKIETA MONITORUJĄCA 3.3.1 Projekty sieciujące ofertę LGD – PROW (pobierz plik)

 

11 października 2018