EWALUACJA WEWNĘTRZNA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ANKIETA ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA!!!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, przeprowadzanymi inicjatywami, organizowanymi wydarzeniami, jesteś osobąpełnoletnią wypełnij do dnia 30 stycznia br. załączoną ankietę!

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub mailem na adres biuro@tygieldolinybugu.pl lub pracownik@tygieldolinybugu.pl.

24 stycznia 2018

Ankieta „Poziom satysfakcji mieszkańców”

W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizowaną zgodnie z procedurą LSR oraz Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, link poniżej.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a91ab2ba&b=490f31d23b&c=8dfceb68

22 czerwca 2022