Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Zapraszamy do współpracy przy opracowaniu Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza do wspólnej pracy przy opracowaniu Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na rozpoczynający się okres programowania 2023 - 2027. 

W ramach tego działania planujemy utworzenie 5 tematycznych grup roboczych:

 - I grupa - przedsiębiorczość w tym w turystyce (gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne) i produkt lokalny

Przedsięwzięcia: 1.2 - Rozwój przedsiębiorczości, 1.3 - Zrównoważona turystyka wiejska, 1.4 - Sieciowanie producentów lokalnych, 2.6 - Przedsiębiorczość skierowana do osób w niekorzystnej sytuacji;

 - II grupa - infrastruktura publiczna, w tym magazyny energii i smart village

Przedsięwzięcia: 1.1 - Rozwój małej infrastruktury publicznej – turystycznej, dziedzictwa naturalnego i ekoturystyk, 1.5 - Odnawialne źródła energii, 2.1 - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - kulturalnej, dziedzictwa kulturalnego, 2.7 - Inteligentne rozwiązania na wsi;  

- III grupa - organizacje pozarządowe

Przedsięwzięcia: 2.2 - Aktywni seniorzy (kluby seniora PS WPR), 2.4 - Zwiększenie aktywności mieszkańców w działalności NGO, 2.7 - Inteligentne rozwiązania na wsi, 

- IV grupa - włączenie osób w niekorzystnej sytuacji

Przedsięwzięcia: 2.2 - Aktywni seniorzy (kluby seniora), 2.5 - Wspieranie osób w niekorzystnej sytuacji, poprzez aktywną integrację i usługi opiekuńcze (usługi opiekuńcze, aktywna integracja);

- V grupa - dzieci i młodzież

Przedsięwzięcie: 2.3 - Wsparcie dzieci i młodzieży z Podlasia Nadbużańskiego (przedszkola, szkoły podstawowe do 100 uczniów, świetlice środowiskowe, edukacja lokalna, projekt partnerski zagraniczny).

I cykl spotkań grup roboczych odbędzie się  w sali konferencyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie  w następujących terminach:

  • 4.03.2024 r. w godz. 8-11 - grupa I
  • 8.03.2024 r. w godz. 9-12 - grupa II
  • 11.03.2024 r. w godz. 9-12- grupa III
  • 12.03.2024 r. w godz. 9-12 - grupa IV
  • 13.03.2024 r. w godz. 9-12 - grupa V

W ramach prac nad Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji planujemy również II cykl spotkań (online), termin zostanie z Państwem ustalony później.

Do udziału można zgłosić się poprzez formularz google link: https://forms.gle/hgXDLjTcBZmf6yWA8

Ta sama osoba może być członkiem kilku grup roboczych. Zgłoszenia przyjmujemy do 23.02.2024 r.

19 lutego 2024
Czytaj więcej o: Zapraszamy do współpracy przy opracowaniu Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na lata 2023-2027

Opinie dotyczące realizacji LSR oraz działań komunikacyjnych

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" w ramach prowadzonych działań komunikacyjnych zbiera wnioski i opinie dotyczące realizacji LSR na lata 2014-2020 oraz działań komunikacyjnych.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich opinii w zakresie działań komunikacyjnych na udostępnionym załączniku do 19.02.2023 r.

 

13 lutego 2024
Czytaj więcej o: Opinie dotyczące realizacji LSR oraz działań komunikacyjnych

KONKURS INICJATYWA LOKALNA NA OBSZARZE SLGD "TYGIEL DOLINY BUGU" 2024

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

FUNKCJONOWANIE LGD W 2023 ROKU - ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, przeprowadzanymi inicjatywami, organizowanymi wydarzeniami, jesteś osobą pełnoletnią wypełnij do 2 stycznia 2024 r. załączoną ankietę!

https://forms.gle/JSEu8A1aubKYKBjo9

18 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Wypoczynek zimowy 2024

Informacja o dniu wolnym od pracy

24 września br. odbyła się impreza "Magia Lat 20 – tych"

Powiększ zdjęcie

24 września 2023 r. po raz czwarty w Korczewie odbyła się Magia lat 20 – tych. Impreza była organizowana przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" w partnerstwie z Gminą Korczew, Fundacją Pałac w Korczewie, Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowana była ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2023. Wydarzenie dofinansowane było ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz objęte Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Uroczystość rozpoczęli: Wójt Gminy Korczew Sławomir Wasilczuk, Prezes SLGD „Tygiel Doliny Bugu” Agnieszka Wojtkowska, Właściciel Dóbr Korczewskich Pan Aleksander Harris i Wiesław Walczak Menager Dóbr Korczewskich.

25 września 2023
Czytaj więcej o: 24 września br. odbyła się impreza "Magia Lat 20 – tych"

,,Magia lat 20-tych”

Informujemy o transporcie meleksem (z promu w Drohiczynie do Korczewa) w dn. 24.09.2023 r. na wydarzenie „Magia lat 20-tych” 
- odjazd z Korczewa (z pod Bramy Pałacu w Korczewie) o godz. 14:00, 15:00, 16:00
- odjazdy z Drohiczyna (po przeprawie promowej koszt we własnym zakresie na drugą stronę do miejscowości Bużyska) o godz. 12:30, 15:00, 16:00
Odjazd będzie realizowany przy min. 5 osobach. 
Koszt przejazdu 20 zł/os., płatne tylko gotówką i kierowcy. 
Kontakt telefoniczny 731 206 020.

19 września 2023
Czytaj więcej o: ,,Magia lat 20-tych”

Magia lat 20-tych 24.09.2023 r. - zaktualizowany program

Wydarzenie pt. ,,Magia lat 20-tych" 24.09.2023 r.

Informujemy, iż sponsorem wydarzenia pt. "Magia lat 20-tych" jest również GAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu. 

18 września 2023
Czytaj więcej o: Wydarzenie pt. ,,Magia lat 20-tych" 24.09.2023 r.