Wsparcie przygotowawcze - II nabór wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze - 21.06.2022 r.

W dniu 21.06.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" podpisało umowę o przyznaniu pomocy nr 00013-6934-UM1000014/22 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość wsparcia wynosi 74.000 zł.

 

                                                                                           

22 czerwca 2022

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się na terenie gmin leżących na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".Tematyka spotkań konsultacyjnych będzie obejmować w szczególności: analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnie planowanych działań. Zostaną opracowane główne kierunki rozwoju LGD oraz przyszłe typy przedsięwzięć.11 lipca 2022

Aktualny harmonogram spotkań konsultacyjnych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się na terenie gmin leżących na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". Tematyka spotkań konsultacyjnych będzie obejmować w szczególności: analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnie planowanych działań. Zostaną opracowane główne kierunki rozwoju LGD oraz przyszłe typy przedsięwzięć. 

Uwaga zmienił się termin spotkania w Gminie Paprotnia i Gminie Przesyki oraz miejsca spotkań w Gminie Perlejewo, Gminie Dziadkowice, Gminie Mielnik, Gminie Nurzec-Stacja, Gminie Milejczyce, Gminie Sokołów Podlaski, Gminie Przesmyki, Gminie Stara Kornica, Gminie, Olszanka, Gminie Huszlew. 

Poniżej aktualny harmonogram spotkań: 

16 września 2022

Ankieta badanie potrzeb mieszkańców obszaru SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety online, mającej na celu poznanie potrzeb mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat obszaru i kierunków jego rozwoju, aby projektowane działania odpowiadały na lokalne problemy i potrzeby.

Uzyskane opinie i sugestie będą pomocne w przygotowaniu LSR SLGD „Tygiel Doliny Bugu” na lata 2023 – 2027.

Ankietę prosimy wypełnić do 28 października br.

19 września 2022
Czytaj więcej o: Ankieta badanie potrzeb mieszkańców obszaru SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Spotkania konsultacyjne na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zaprasza na konsultacje społeczne w celu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Pragniemy poznać Państwa opinię na temat obszaru i kierunków jego rozwoju, aby projektowane działania odpowiadały na lokalne problemy i potrzeby.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców obszaru działania LGD, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów.

Konsultacje będą dotyczyły:

  • osiągnięć LGD, możliwości wsparcia w nowym okresie programowania
  • analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD i gminy
  • kierunków rozwoju i założenia nowej strategii

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  https://forms.gle/u1DQdewgtwae9uxq6

Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

21 września 2022
Czytaj więcej o: Spotkania konsultacyjne na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

Zapraszamy do wypełnienia ankiety pomocnej w celu przygotowania LSR SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

25.09.2022 r. w Korczewie podczas imprezy „Magia lat 20-tych” w godz. 14:00 – 18:00 (w zielonym namiocie LGD) będzie możliwość wypełnienie ankiety, mającej na celu poznanie potrzeb mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

23 września 2022
Czytaj więcej o: Zapraszamy do wypełnienia ankiety pomocnej w celu przygotowania LSR SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu"

Spotkania konsultacyjne na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" w formie hybrydowej

Przejdź do - Spotkania konsultacyjne na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" w formie hybrydowej

SLGD „Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż organizowane spotkania konsultacyjne na terenie gmin należących do LGD odbędą się w formie hybrydowej (stacjonarnie oraz on-line). Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” poddziałanie 19.1. „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Poniżej linki do spotkań.

 

3 października 2022
Czytaj więcej o: Spotkania konsultacyjne na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" w formie hybrydowej

Konsultacje społeczne w zakresie zapisów w LSR na lata 2023-2027

Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie zapisów w LSR na lata 2023-2027

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" przeprowadziło 25 spotkań konsultacyjnych na terenie gmin należących do LGD. Łącznie w spotkaniach wzieło udział 438 osób, w tym 2 osoby były on-line. Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanych harmonogramem: Gmina Perlejewo 10.10.2022 r., Gmina Drohiczyn 10.10.2022 r. Gmina Grodzisk 11.10.2022r., Gmina Dziadkowice 11.10.2022 r., Gmina Nurzec-Stacja 12.10.2022 r., Gmina Milejczyce 12.10.2022 r., Gmina Siemiatycze 13.10.2022 r., Miasto Siemiatycze 13.10.2022 r. , Gmina Mielnik 14.10.2022 r., Gmina Korczew 17.10.2022 r., Gmina Repki 17.10.2022 r., Gmina Jabłonna Lacka 18.10.2022 r., Gmina Sterdyń 18.10.2022 r., Gmina Sabnie 19.10.2022 r., Gmina Sokołów Podlaski 19.10.2022 r., Gmina Ceranów 20.10.2022 r., Miasto i Gmina Kosów Lacki 20.10.2022 r.,  Gmina Sarnaki 24.10.2022 r., Gmina Platerów 24.10.2022 r., Gmina Olszanka 25.10.2022 r., Gmina Stara Kornica 25.10.2022 r., Gmina Huszlew 26.10.2022 r., Miasto i Gmina Łosice 26.10.2022 r., Gmina Przesmyki 27.10.2022 r., Gmina Paprotnia 27.10.2022 r. Uczestnikami były osoby reprezentujące sektor społeczny, publiczny i gospodarczy.

7 listopada 2022
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w zakresie zapisów w LSR na lata 2023-2027

Raport z badania potrzeb mieszkańców obszaru SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zachęca do zapoznania się z raportem dotyczącym potrzeb mieszkańców obszaru LGD. Raport powstał w wyniku zebranych ankiet złożonych internetowo oraz wypełnionych na spotkaniach konsultacyjnych.

10 lutego 2023

Nabór przedstawicieli do grupy roboczej ds. strategii

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" opracowuje lokalną strategię rozwoju na lata 2023-2027 r. W związku z tym ogłasza nabór przedstawicieli do grupy roboczej ds. strategii, należących do jednego z sektorów (społeczny, gospodarczym, publiczny). Planuje się organizację od 5 do 10 spotkań grupy w I półroczu 2023 r. Udział w spotkaniach grupy jest nieodpłatny. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się mailowe kierownik@tygieldolinybugu.pl lub telefoniczne 518 650 252 do dnia 15.02.2023 r. 

10 lutego 2023
Czytaj więcej o: Nabór przedstawicieli do grupy roboczej ds. strategii

Raport z 25 spotkań konsultacyjnych

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" opracowało raport z 25 spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w październiku 2022 r. na terenie Gmin należących do LGD. 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią raporty oraz zgłaszania uwag do raportu za pomocą udostępnionego formularza google https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L_wTa_r6id_BUjxaGF3CsSNnDTs5q63DdLHTPCvzn-Y/edit#gid=0 .
Uwagi można zgłaszać w terminie do 21.02.2023 r. 

15 lutego 2023