Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Szkolenie dla Grantobiorców

Powiększ zdjęcie

W dniu 18.01.2019 r. w Drohiczynie odbyło się szkolenie dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego. Szkolenie zorganizowane było dla wszystkich Grantobiorców, z którymi zostały podpisane umowy o powierzenie grantów. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo i życzymy powodzenia w realizacji zadań grantowych. 

18 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Szkolenie dla Grantobiorców

Elementarz produktu lokalnego

 

Poradnik pt.: "Elementarz produktu lokalnego" to przewodnik po administracyjnych, skarbowych i praktycznych aspektach produkcji żywności dla rolników i drobnych przedsiębiorców.

Poradnik powstał przy współpracy Alicji Grygoruk, radcy prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przedstawicieli urzędów administracji publicznej – w tym:

- Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku,
- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku,
- Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku,
- Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
- Oddziału Terenowego w Białymstoku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- Urzędu Miar w Białymstoku.

 

Poradnik produkt lokalny ( plik do pobrania)

17 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Elementarz produktu lokalnego

I Miedzynarodowy Nadbużański Turniej Piłki Nożnej Halowej

Operacja pn. „Uruchomienie działalności usługowej „Pogotowie kosmetyczne, mobilno-stacjonarny gabinet kosmetyczny”.

Powiększ zdjęcie

                                                                                                        

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Operacja pn. „Uruchomienie działalności usługowej „Pogotowie kosmetyczne, mobilno-stacjonarny gabinet kosmetyczny”.

WARSZTAT REFLEKSYJNY!

Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek

Operacja pn. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług termoizolacyjnych.

INFORMACJA WYPOCZYNEK ZIMOWY 2019

Operacji pn.: „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski”

Powiększ zdjęcie

Na podstawie zawartej w dniu 9 stycznia 2018 roku umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Sokołów Podlaski wykonała 7 nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej:

3 place zabaw i 4 siłownie zewnętrzne.

Place zabaw zlokalizowane są w miejscowościach: Grochów Szlachecki, Kostki i Ząbków-Kolonia, natomiast siłownie zewnętrzne powstały w miejscowościach Pogorzel, Nowa Wieś, Chmielew i Karlusin.

Operacja ma na celu poprawę jakości życia i atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Sokołów Podlaski poprzez budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski - placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Wartość realizowanej operacji: 179 446,63 zł, w tym ze środków EFRROW 113 782,10 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

3 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Operacji pn.: „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski”

Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: specjalista ds. animacji lokalnej i współpracy. Dokumenty należy składać w terminie do 22 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura, a nie data stempla pocztowego).

3 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko pracy

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, przeprowadzanymi inicjatywami, organizowanymi wydarzeniami, jesteś osobą pełnoletnią wypełnij do 11 stycznia br. załączoną ankietę!

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub mailem na adres pracownik@tygieldolinybugu.pl.

ANKIETA MONITORUJĄCA DOCX ( POBIERZ PLIK )

ANKIETA MONITORUJĄCA PDF ( POBIERZ PLIK )

2 stycznia 2019
Czytaj więcej o: ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!