Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Rekrutacja na warsztaty „Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w Dolinie Bugu szansą na rozwój turystyki”

SLGD "Tygiel Doliny Bugu" zaprasza szkoły podstawowe z obszaru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” do uczestnictwa w projekcie transgranicznym MŁODZI LOKALNI STRAŻNICY NATURY DOLINY BUGU. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Agencją Lokalnego Rozwoju Gospodarczego Powiatu Kamionka – Bużańska w Ukrainie w 2020 r.

Rekrutacja na warsztaty „Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w Dolinie Bugu szansą na rozwój turystyki” rozpocznie się 20.01.2020 r. 

17 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Rekrutacja na warsztaty „Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w Dolinie Bugu szansą na rozwój turystyki”

Realizacja projektu - Młodzi Lokalni Strażnicy Natury Doliny Bugu

I Siemiatycka Gala Biznesu

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY- FUNKCJONOWANIE LGD W 2019 ROKU!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, przeprowadzanymi inicjatywami, organizowanymi wydarzeniami, jesteś osobą pełnoletnią wypełnij do 21 stycznia br. załączoną ankietę!

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub mailem na adres pracownik@tygieldolinybugu.pl.

ANKIETA MONITORUJĄCA DOCX ( POBIERZ PLIK )

ANKIETA MONITORUJĄCA PDF ( POBIERZ PLIK )

14 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY- FUNKCJONOWANIE LGD W 2019 ROKU!

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAZDU NA WYPOCZYNEK ZIMOWY 2020

UWAGA UWAGA!

Uwaga zmiana wysokości wpłat na wypoczynek zimowy!

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Klepaczewie

Powiększ zdjęcie

Radosnych Bożego Narodzenia wyznawcom prawosławia

Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Korczew

Powiększ zdjęcie

WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2019 ROKU

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizuje cel ogólny Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, którym jest wsparcie efektywnego wdrażania LSR do roku 2020(23).

Cel ogólny zostanie zrealizowany  poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców.
  2. Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach  LSR.
  3. Budowanie przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

W związku z tym podjęte zostały odpowiednie działania komunikacyjne.

Przedstawiamy Państwu wyniki z wdrażania realizacji planu komunikacji w 2019 roku.

WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2019 ROKU

27 grudnia 2019
Czytaj więcej o: WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2019 ROKU