Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

ANKIETA ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA!!!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, przeprowadzanymi inicjatywami, organizowanymi wydarzeniami, jesteś osobąpełnoletnią wypełnij do dnia 30 stycznia br. załączoną ankietę!

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub mailem na adres biuro@tygieldolinybugu.pl lub pracownik@tygieldolinybugu.pl.

24 stycznia 2018
Czytaj więcej o: ANKIETA ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA!!!

wyniki naboru 17/2017 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności

Wyniki naboru 1/2018 Programy Aktywności Lokalnej

PROJEKT "BUDUJEMY KAPITAŁ SPOŁECZNY GMINY MILEJCZYCE"

Podpisanie umowy

Powiększ zdjęcie

Umowa o przyznanie pomocy na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR została podpisana w Drohiczynie, w dniu 18.01.2018r. z następującymi podmiotami:

19 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Podpisanie umowy

PROJEKT "NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO" MIELNIK

Wizyta przyjaciół z Ukrainy

Powiększ zdjęcie

W dniach 10-11 stycznia br. gościliśmy naszych przyjaciół z Ukrainy. Pracowników Agencji Miejskiego Ekonomicznego Rozwoju z miasta Dobrotwir. Podczas spotkania powstało wiele ciekawych pomysłów na dalszą współpracę w 2018r. m.in. wspólny projekt w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Wizyta przyjaciół z Ukrainy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: specjalista ds. administracyjnych i doradztwa. Dokumenty należy składać w terminie do 25 stycznia 2018r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura, a nie data stempla pocztowego).

12 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko pracy

PODPISANIE UMOWY NA PROJEKT WSPÓŁPRACY "Młodzi Lokalni Liderzy" ("Young Local Leaders")

Powiększ zdjęcie

9 stycznia Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” jako koordynator międzynarodowego projektu współpracy realizowanego wraz z Lokalną Grupą Działania "Bądźmy Razem" z Węgrowa oraz Lokalną Grupą Działania "Nemunas" z Litwy, podpisało umowę na projekt współpracy pn. „Młodzi Lokalni Liderzy" ("Young Local Leaders").

11 stycznia 2018
Czytaj więcej o: PODPISANIE UMOWY NA PROJEKT WSPÓŁPRACY "Młodzi Lokalni Liderzy" ("Young Local Leaders")

Wyniki naboru 16/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego

WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2017 ROKU

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizuje cel ogólny Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, którym jest wsparcie efektywnego wdrażania LSR do roku 2020(23).

Cel ogólny zostanie zrealizowany  poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców.
  2. Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach  LSR.
  3. Budowaniu przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

W związku z tym podjęte zostały odpowiednie działania komunikacyjne.

Przedstawiamy Państwu wyniki z wdrażania realizacji planu komunikacji w 2017 roku.

27 grudnia 2017
Czytaj więcej o: WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2017 ROKU