Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 11.09.2017r.

Powiększ zdjęcie

W dniu 11 września 2017r. w Drohczynie odbyło się szkolenie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie ogłoszonego nabor nr 15/2017 - Inicjatywa lokalna w społecznościach. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółowych warunków i tryb przyznawania pomocy w ramach naboru. W trakcie szkolenia zaprezentowano także etapy oceny wniosku oraz lokalne kryteria wyboru operacji. Omówiono również wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie.

15 września 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 11.09.2017r.

Wizyta studyjna do Sandomierz i okolic

W dniach 20-22 października 2017r. organizujemy wyjazd studyjny do Sandomierza i okolic o tematyce: „Dobre praktyki w zakresie współpracy przedsiębiorców, tworzenie sieci współpracy, szlaków, promocji produktów regionalnych, rozwoju turystyki i informacji turystycznej w tym rozwój przedsiębiorczości przetwórczej na przykładzie inkubatora”.

Wyjazd skierowany jest w szczególności do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych działających w zakresie turystyki, promocji, przetwórstwa, JST, Punktów Informacji Turystycznej itp.

Warunkiem udziału w wyjeździe jest działanie (siedziba, prowadzenie działalności) na obszarze Tygla.  W wyjeździe może wziąć max. 1 osoba z danego podmiotu. Wyjazd jest odpłatny tj. 100zł/os. (LGD obciąży podmiot notą księgową lub rachunkiem).

Uczestnicy mają zapewniony nocleg w pokojach 2 lub 3 osobowych, wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolacja, ubezpieczenie, transport  oraz program merytoryczny w załączeniu poniżej (szczegółowy program godzinowy zostanie wysłany mailem do osób, które zakwalifikowały się na wyjazd).

Organizator dysponuje 17 miejscami, gdzie decyduje kolejność wpływu formularza zgłoszeniowego (formularz w załączeniu). Formularze należy wysyłać podpisane na email: prezes@tygieldolinybugu.pl.  Proszę o nadsyłanie zgłoszeń do 6 października 2017 do godziny 15.30. 

Program wizyty (pobierz plik)

Formularz zgłoszeniowy (pobierz plik)

15 września 2017
Czytaj więcej o: Wizyta studyjna do Sandomierz i okolic

Zapraszamy wnioskodawców na szkolenie

Zapraszamy wszystkich wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej. Szkolenie dotyczyć będzie realizacji operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (po podpisaniu umowy) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Szkolenie odbędzie się w Drohiczynie  w dniu 25.09.2017r. w godz. 10.00 – Sala Konferencyjna w Zespole Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!!

W załączniku zamieszczony jest program szkolenia (pobierz plik)

15 września 2017
Czytaj więcej o: Zapraszamy wnioskodawców na szkolenie

Dożynki Wojewódzko - Diecezjalne w Perlejewie

Powiększ zdjęcie

Dnia 9 września 2017r. uczestniczyliśmy w organizowanych Dożynkach Wojewódzko - Diecezjalnych w Perlejewie. Obchody dożynkowe przyciągnęły setki widzów. Rozpoczęły się mszą odprawianą w kościele parafialnym w Perlejewie. Po uroczystościach kościelnych wszyscy pomaszerowali na plac za kościołem, gdzie odbyła się dalsza część imprezy. Podczas imprezy zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne, gdzie odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość zapoznania się z naszą ofertą turystyczną oraz zdegustować regionalnych produktów . Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy animacje w postaci gier i zabaw edukacyjnych.

 

   
 

11 września 2017
Czytaj więcej o: Dożynki Wojewódzko - Diecezjalne w Perlejewie

Dokopiny Ziemniaka w Przesmykach

Powiększ zdjęcie

Dnia 10 września 2017r. uczestniczyliśmy w organizowanych w Gminie Przesmyki Dokopinach Ziemniaka. Podczas imprezy zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne, gdzie odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość zapoznania się z naszą ofertą turystyczną oraz zdegustować regionalnych produktów . Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy animacje w postaci gier i zabaw edukacyjnych.

11 września 2017
Czytaj więcej o: Dokopiny Ziemniaka w Przesmykach

Materiały ze szkolenia w ramach naboru nr 15/2017

Zgodnie z obietnicami udostępniamy prezentację, która została przedstawiona na szkoleniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: Inicjatywy Lokalnej w Społecznościach, które odbyło się w Drohiczynie w dniu dzisiejszym.

Prezentacja (pobierz plik)

 

11 września 2017
Czytaj więcej o: Materiały ze szkolenia w ramach naboru nr 15/2017

Szkolenie dotyczące ogłoszonego naboru nr 15/2017 podczas III FORUM ŁOSICACH

Powiększ zdjęcie

W dniu 6 września 2017r. w Łosicach uczestniczyliśmy w „III FORUM Z ZAKRESU BUDOWANIA PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE ŁOSICKIM”

Podczas forum przedstawiliśmy możliwości pozyskania środków w ramach projektów grantowych i konkursowych w zakresie wspierania lokalnych inicjatyw oraz przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące ogłoszonego naboru nr 15/2017 dotyczącego budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W trakcie spotkania zaprezentowały się również dwie gminy z powiatu łosickiego należące do naszego stowarzyszenia, tj. Gmina Platerów i Gmina Huszlew oraz Gospodarstwo Sadownicze „Alina Paluch i córka” z Klimczyc-Kolonii. Podczas forum dokonana została również diagnoza Czterech Zasad Ożywienia Społeczno-Gospodarczego w Powiecie Łosickim.

8 września 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie dotyczące ogłoszonego naboru nr 15/2017 podczas III FORUM ŁOSICACH

Szkolenie z działania 19.2

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie ogłoszonego naboru nr 15/2017 tj. budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

4 września 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie z działania 19.2

Dożynki Gminy Siemiatycze

Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 08.08.2017r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 8 sierpnia 2017r., zakończono postępowanie bez wyboru żadnej z ofert. 

31 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 08.08.2017r.

Nabór wniosków nr 15/2017 - Inicjatywa lokalna w społecznościach