Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

XI Festiwal Korowaja Mielnickiego

Konkurs kulinarny organizowany w ramach XI Festiwalu Korowaja Mielnickiego

Nabór nr 13/2017 Zielone technologie w gospodarstwach domowych

Nabór nr 12/2017 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stoiska na imprezę promocyjną "VIII Nadbużańskie Ziołowe Spotkania" w Korycinach

Stowarzyszenie po raz ósmy organizuje imprezę promocyjną pt. "VIII Nadbużańskie Ziołowe Spotkania" w Gospodarstwie Agroturystycznym "Ziołowy Zakątek" w Korycinach, gm. Grodzisk. W tym roku impreza odbędzie się 18 czerwca. Rozpoczęcie nastąpi o godz. 14.00 (przyjazd wystawców/stoisk do godziny 12.00).

Zapraszamy do zgłaszania stoisk. Osoby chętne prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres e-mail: specjalista@tygieldolinybugu.pl do 09.05.2017r. W sprawie odpłatności za stoisko proszę dzwonić pod numer telefonu 85 655 77 06. Serdecznie zapraszamy.

Formularz zgłoszeniowy w wersji WORD (pobierz plik)

Formularz zgłoszeniowy w wersji PDF (pobierz plik)

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania zgłoszeń na stoiska na imprezę promocyjną "VIII Nadbużańskie Ziołowe Spotkania" w Korycinach

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Informacja Pomocnicza do naboru 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017

W ogłoszonych naborach nr. 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017 do kosztów kwalifikowalnych operacji możemy zaliczyć również wkład rzeczowy obejmujący koszty nieodpłatnej pracy, tj. pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie (usług polegających na wykonaniu przez osobę/y określonej pracy w określonym czasie).
Koszty nieodpłatnej pracy oblicza się według wzoru:

                   A

X=  ---------------------     *  H

                  168

X – wartość nieodpłatnej pracy,
A – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację np. wyliczając wartości pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie w ramach operacji objętej wnioskiem, który będzie złożony w 2017 r., należy przyjąć wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia dotyczący roku 2015, tj. 3899,78 zł, oraz liczby 168,
H – liczba przepracowanych godzin.

Zgodnie ze wzorem wartość 1 godziny nieodpłatnej pracy wynosi 23,21 zł, i taką stawkę należy stosować do w/w naborów przy uwzględnianiu we wniosku nieodpłatnej pracy.

12 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Informacja Pomocnicza do naboru 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017

Konsultacje społeczne. Projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Konsultacje społeczne

Projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju z dnia 12.04.2017r.

 

 1.    Uzasadnienie zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

          Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zaplanowało przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach. 9 stycznia 2017 r. Prezydent podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce tj. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 58) oraz Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60). W wyniku wprowadzenia w życie w/w ustaw zlikwidowane zostaną gimnazja, które były uwzględnione we wskaźniku do przedsięwzięcia 1.1.1. Po zaistniałej zmianie LGD przeprowadziło wstępną analizę liczby uczniów w szkołach, z której wynikło zmniejszenie ilości wskaźnika, a co za tym idzie zmniejszenie kwoty przeznaczonej na to przedsięwzięcie tj. 375 000,00 zł. W związku z tym LGD planuje przesunąć środki w kwocie 375 000,00 zł w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Podlaskiego z wyżej wymienionego przedsięwzięcia na inne. Sporządzony został w tym celu „Formularz konsultacyjny w sprawie zmiany LSR”, na którym wskazywano najczęściej występujące problemy w danej gminie oraz proponowane działanie, z którego chcieliby skorzystać beneficjenci. Formularz został udostępniony w dniu 31.03.2017 r. na stronie internetowej i Facebooku, jak również rozesłany pocztą elektroniczną do gmin, szkół, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i członków stowarzyszenia z powiatu Siemiatyckiego.

12 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne. Projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

AGTROTRAVEL 2017

Powiększ zdjęcie

W dniach 7-9 kwietnia br. wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego braliśmy udział w IX Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2017 w Kielcach. Reprezentowaliśmy Województwo Podlaskie, promowaliśmy nasz region oraz produkty lokalne. Dziękujemy wszystkim uczestniczącym.

11 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: AGTROTRAVEL 2017

CHARYTATYWNY RAJD SAMOCHODOWY 19-21.05.2017r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Rajdzie Szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego.  Rajd trwa trzy dni. 

Start 19 maja w Sulejówku, rajd przebiegał będzie trasą szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, dojazd do  Wilna.

Trasa Rajdu prowadzi szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego. Rajd to nie jest wyścig! To przygoda, szansa na poznanie nowych miejsc na Mazowszu i Podlasiu. Odwiedzimy m. in.  Gościniec Goździejewski (Gmina Dębe Wielkie), Liw, Węgrów, Miedzną, Sokołów Podlaski, Drohiczyn, Troki i Wilno. 

Każdy kto wybierze się z nami, oprócz wspaniałej przygody, staje się darczyńcą Stowarzyszenia Możesz Więcej, które zbiera środki na budowę Domu - Wielospecjalistycznego Ośrodka Dla Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mińskim.

Zapisy i szczegóły na profilu na facebooku: https://www.facebook.com/events/1287434427961002/ 

11 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: CHARYTATYWNY RAJD SAMOCHODOWY 19-21.05.2017r.

UWAGA! UWAGA! JUŻ NIEBAWEM DEBATA PN. "ROLNICZY HANDEL DETALICZNY"

Od stycznia br. weszły zmiany w przepisach związane z „Rolniczym handlem detalicznym”. Mając na względzie potrzebę informowania społeczeństwa o nowych możliwościach Samorząd Województwa Podlaskiego przy wsparciu samorządów powiatowych, wychodzi z inicjatywą zorganizowania debaty publicznej, której celem będzie omówienie najważniejszych aspektów praktycznych stosowania nowych regulacji. Odbędzie się ona 26 kwietnia 2017 r., początek godz. 10:00. Przebieg tej inicjatywy będzie nadawany w Internecie i możliwe będzie śledzenie go w wybranych punktach na terenie województwa.

Zapraszamy Państwa do udziału w transmisji konferencji, w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, po potwierdzeniu obecności- telefonicznie pod nr 85 65 66 526 lub mailowo: promocja@siemiatycze.pl.

11 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: UWAGA! UWAGA! JUŻ NIEBAWEM DEBATA PN. "ROLNICZY HANDEL DETALICZNY"