Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Uruchomienie firmy oferującej usługi ogrodnicze

„Świadczenie usług ogólnobudowlanych”

Wyniki naboru 9/2020- Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Wyniki naboru 10/2020- Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 1/2020/G

Powiększ zdjęcie

Ochotnicza Straż Pożarna w Korczewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzeszewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łuzkach, Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hołubla w dniu 16 września 2020 r. podpisali umowy na realizację zadań w zakresie:

- Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

- Zachowania dziedzictwa lokalnego,

- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, oraz

- Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Grantobiorcy zrealizują następujące zadania:

ZADANIE 1 pn.: „Aktywna integracja mieszkańców miejscowości Łuzki”.

ZADANIE 2 pn.: „Organizacja zajęć fitness na terenie gminy Korczew”. 

ZADANIE 3 pn.: Jubileusz 100- lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie". 

ZADANIE 4 pn.: Pobudzenie aktywności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Hołubla".

ZADANIE 5 pn.: Podnoszenie wiedzy wśród podmiotów świadczących usługi turystyczne na Podlasiu Nadbużańskim".

Realizacja zadań odbywa się w ramach projektu grantowego pt. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny  Bugu” – etap I. Operacja dofinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020.

16 września 2020
Czytaj więcej o: Podpisanie umów z Grantobiorcami wybranymi do realizacji zadań w ramach naboru 1/2020/G

Zakup przyczep: kempingowej i gastronomicznej

Rekonstrukcja walk stoczonych podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Powiększ zdjęcie

W dniu 13.09 uczestniczyliśmy w rekonstrukcji historycznej bitwy nad Bugiem w 100-letnią rocznicę wojny polsko-bolszewckiej 1920 r., która odbyła się w Chutkowicach w gminie Drohiczyn. Po stoczonej bitwie można było posłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Kameralnego KOE z Sokołowa Podlaskiego a na zakończenie zaśpiewał i zagrał Łukasz Kraujutowicz.

Podczas imprezy zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne, w ramach którego promowaliśmy obszar działania naszego stowarzyszenia. Odwiedzający nasze stoisko mogli zapoznać się z naszą ofertą turystyczną oraz skosztować lokalnych soków i tradycyjnego sękacza.

Wydarzenie po raz pierwszy organizowane na terenie gminy Drohiczyn przyciągnęło tłumy widzów, którzy zjawili się nad Bugiem całymi rodzinami. 

Organizatorami wydarzenia byli: Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Gmina Drohiczyn, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie.

 

14 września 2020
Czytaj więcej o: Rekonstrukcja walk stoczonych podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Wyjazd studyjny pn. “Produkt lokalny szansą na rozwój Podlasia Nadbużańskiego”

Wyjazd studyjny pn. "Szlakiem - jabłkowym - wyjazd studyjny do Austrii"

Nabór uczestników do projektu „Rozszerzenie oferty świetlicy środowiskowej w Siemiatyczach”

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"