ŚWIETLICA - EDUKACJA, ZABAWA, TERAPIA- REKRUTACJA!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 sierpnia 2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż dnia 01.09.2019 rozpoczyna się realizacja projektu  ŚWIETLICA - EDUKACJA, ZABAWA, TERAPIA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu będą odbywały się zajęcia takie jak:

– robotyka,

– zajęcia plastyczne,

– warsztaty kulinarne,

– wydarzenia artystyczne,

– zajęcia z psychologiem,

– terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

– muzykoterapia,

– terapia ruchowa

Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy chcą aby ich dzieci wzięły udział w projekcie proszeni są o składanie Kwestionariusza Zgłoszeniowego w budynku MGOPS w Drohiczynie przy ulicy Warszawskiej 12 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl albo fax: 85 655 83 23   w terminie od 02.09.2019 r.  do 16.09.2019 r.

Regulamin rekrutacji oraz wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w biurze MGOPS oraz na stronie internetowej www.mgops-drohiczyn.idl.pl. (w zakładce Projekty → „Świetlica”)