Zapraszamy na warsztaty pt. "Lokalne Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo, Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego organizuje bezpłatne warsztaty pt. "Lokalne Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej". Celem warsztatów jest promocja koncepcji ekonomii społecznej na obszarach wiejskich, wypracowanie lokalnych rozwiązań problemów społecznych oraz wygenerowanie propozycji lokalnych projektów w obszarze ekonomii społecznej, które później będą mogły stać się przedmiotem wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Warsztaty odbędą się 24-25 listopada 2010r. w Siemiatyczach. Osoby chętne prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na adres biuro@tygieldolinybugu.pl do dnia 16.11.2010r. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby z woj. Podlaskiego.