Spotkanie grupy przedstawicielskiej - pomoc społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2023

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" przeprowadziło w Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” w Drohiczynie, ul. Targowa 1. w dniu 11.05.2023 r. spotkanie konsultacyjne w celu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Uczestnikami byli przedstawiciele GOPS i MOPS z powiatu siemiatyckiego. Spotkanie dotyczyło przedstawienia działań możliwych do realizacji w nowym okresie programowania 2023-2027 ze środków EFS+.

Dziękujemy wszystkim za udział i konstruktywną rozmowę.

Spotkania realizowane w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Galeria

  • Powiększ zdjęcie spotkanie grupy przedstawicielskiej - pomoc społeczna

    spotkanie grupy przedstawicielskiej - pomoc społeczna

  • Powiększ zdjęcie spotkanie grupy przedstawicielskiej - pomoc społeczna

    spotkanie grupy przedstawicielskiej - pomoc społeczna