Konsultacje społeczne w zakresie zapisów w LSR na lata 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2015

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" przeprowadza obecnie spotkania konsultacyjne, które obejmują analizę mocny i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. Na spotkaniach konsultowane są grupy docelowe w strategii, wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz przeanalizowane i przedyskutowane rozwiązania jakie trzeba zastosować w celu realizacji strategii, w tym sposób prowadzenia komunikacji. Spotkania są współfinansowane w ramach poddziałania ,,Wsparcie przygotowawcze", działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie