Wyniki naboru 1/2017 Programy Aktywności Lokalnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2017

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2017

- Protokół z posiedzenia Rady (plik do pobrania)

w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież:

- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju (plik do pobrania)

- Lista operacji wybranych (plik do pobrania)

W w/w naborze nie było operacji niewybranych

 

oraz w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej:

- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju (plik do pobrania)

- Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju (plik do pobrania)

- Lista operacji wybranych (plik do pobrania)

- Lista operacji niewybranych (plik do pobrania)

 


Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 3.6 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

- Wzór protestu (plik do pobrania)

 

Data publikacji: 28-02-2017