Warsztaty w ramach poddziałania 19.2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 marca 2017

W dniu 03.03.2017r. w Drohiczynie odbyły się warsztaty w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR. 

Spotkanie miało na celu szczegółowe omówienie wypełniania biznesplanu oraz wniosku o przyznianie pomocy wraz z załącznikami. Spotkanie było ożywioną dyskusją dotyczącą omawianych zagadnień związanych zakresem dotyczącym wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR. Wszystkim uczestnikom warsztatów dziękujemy za przybycie oraz za wytrwałość.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie