Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

SZKOLENIE PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ EFS

Powiększ zdjęcie

W dniach 8-9.02.2018r. w Drohiczynie odbyło się szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i realizacja projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020" w zakresie Programów Aktywności Lokalnej w którym udział wzięli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej . Podczas szkolenia potencjalni wnioskodawcy mieli możliwość konsultacji przykładowych zapisów każdej części wniosku jak również zostali uwrażliwieni na najczęściej popełniane błędy.

12 lutego 2018
Czytaj więcej o: SZKOLENIE PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ EFS

Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G

KOMUNIKAT DO NABORU 6/2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

  

Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do naboru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania  - Tygiel Doliny Bugu":

1.  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/18 - typ 6

7 lutego 2018
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DO NABORU 6/2018

Wypoczynek zimowy 2018 został zakończony

Powiększ zdjęcie turnus%20I%20od%2013.01.2018r.%20do%2022.01.2018r.

W 2018r. zorganizowane zostały dwa turnusy wypoczynku zimowego, dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Pierwszy turnus odbył się w terminie od 13.01.2018r. do 22.01.2018r. w Białym Dunajcu, w którym udział wzięło 45 uczestników, w tym 44 podlegało dofinansowaniu z FSUSR. Drugi turnus wypoczynku odbył się od 23.01.2018r. do 01.02.2018r., również w Białym Dunajcu w którym udział wzięło 42 dzieci, w tym 40 podlegało dofinansowaniu. Dzieci z obu turnusów były zakwaterowane w obiekcie Prywatne Kwatery Władysław Pańszczyk.

6 lutego 2018
Czytaj więcej o: Wypoczynek zimowy 2018 został zakończony

Komunikat z dnia 05.02.2018 EFS

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami. 

 

6 lutego 2018
Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 05.02.2018 EFS

Warsztat refleksyjny

Powiększ zdjęcie

Dnia 2 lutego br. odbył się Warsztat Refleksyjny  w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

5 lutego 2018
Czytaj więcej o: Warsztat refleksyjny

Wynik postępowania w zakresie naboru pracownika

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MILEJCZYCE

„Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY

DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

PIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu:

Celem głównym jest podniesienie aktywności 15 (11K, 4M) mieszkańców Gminy Milejczyce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej do końca X 2018.

1 lutego 2018
Czytaj więcej o: REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MILEJCZYCE

Szkolenie dla wnioskodawców dotyczące "Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW 2014-2020".

Powiększ zdjęcie

W dniu 1 lutego 2018r. w Drohczynie odbyło się szkolenie dla wszystkich wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr: 9/2017; 10/2017; 11/2017; 15/2017; 16/2017. Szkolenie dotyczyło "Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020". Spotkanie miało na celu omówienie zasad przeprowadzania postępowań w zakresie wyboru wykonawców oraz omwienie zasad funkcjonowania portalu ogłoszeń ARiMR. Szkolenie zakończyło się indywidualnymi konsultacjami, gdzie każdy mógł dowiedzieć się jak poprawnie przygotować i skompletować dokumenty w ramch zapytań ofertowych. Wszystkim wnioskodawcom uczestniczącym w szkoleniu dziękujemy za wytwałość. Życzymy powodzenia w przeprowadzonych postęopawaniach i jak zawsze jesteśmy otwarci na każdą pomoc. 

1 lutego 2018
Czytaj więcej o: Szkolenie dla wnioskodawców dotyczące "Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW 2014-2020".

Warsztat turystyczny cz. II „Współpraca turystyczna w Dolinie Bugu”

Podpisanie umów przez Wnioskodawców

Powiększ zdjęcie

26 stycznia 2018r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury nasi Wnioskodawcy podpisali umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę ponad 1 mln złotych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę blisko 5 mln.

26 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Podpisanie umów przez Wnioskodawców