Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się na terenie gmin leżących na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu".Tematyka spotkań konsultacyjnych będzie obejmować w szczególności: analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnie planowanych działań. Zostaną opracowane główne kierunki rozwoju LGD oraz przyszłe typy przedsięwzięć.