Gmina Korczew

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2024

Korczew leży nad Bugiem w obszarze „ Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego” i „ Zielonych Płuc Polski”. W okolicy znajdują się liczne rezerwaty przyrody. Powierzchnia Gminy zajmuje obszar 105 km2, a zamieszkuje ją około 3150 osób.
Gmina Korczew ma charakter typowo rolniczy. Przeważają tu średniej wielkości indywidualne gospodarstwa rolne.
Na obszarze gminy prowadzą działalność głównie niewielkie podmioty gospodarcze m. in.: zlewnia mleka, piekarnia, młyn handlowo – usługowy, różne zakłady usługowe oraz drobne placówki handlowe.

Na terenie gminy Korczew znajdują się nstp. placówki oświatowe:

 • Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Korczewie
 • Szkoła Podstawowa w Bartkowie i Szkoła Podstawowa w Drażniewie,
 • Gminna Biblioteka Publiczna
 • Poczta
 • Bank Spółdzielczy
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Gmina jest w 90% zwodociągowana i w 60% ztelefonizowana. Na terenie gminy działają 6 gospodarstw agroturystycznych, zapewniające około 50 miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem. Ponadto do dyspozycji gości jest wolno stojąca baszta pałacowa z kompletnym wyposażeniem , przystosowana do zakwaterowania czterech osób oraz salon myśliwski w Bartkowie Starym.

Gmina charakteryzuje się dobrze rozwinięta siecią hydrograficzną. Tworzą ją rzeki: Bug, Toczna, Myśla, Kolodziejka i bezimienne cieki, starorzecza Bugu, stawy rybne w rejonie Szczeglacina i Bartkowa. Odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi o randze krajowej i międzynarodowej. Znajdują się tu rezerwaty przyrody „ Dębiak” w Korczewie, „Kaliniak” w Szczeglacinie i „Przekop” w Starczewicach oraz 17 pomników przyrody i 6 użytków ekologicznych . Gmina posiada nad rzeką Bug teren przeznaczony na budowę ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego o powierzchni 6,21 ha i teren pod zabudowę letniskową.


Na terenie gminy Korczew znajduje się wiele obiektów zabytkowych, należą do nich:

 • kościół parafialny i cmentarz w Knychówku
 • zespół Pałacowo – parkowy w Korczewie z rzadkimi okazami starodrzewia
 • zespół pałacowo-parkowy w Tokarach
 • kilkanaście drewnianych chałup z początku XX wieku
 • drewniana karczma w Korczewie, liczne kapliczki, figury i krzyże przydrożne


Korczew i okolice są regionem o ponad 600-letniej tradycji. Wspaniałe położenie geograficzne, piękne okolice, bogata fauna i flora, zabytki kultury stwarzają warunki, aby właśnie tu inwestować oraz nawiązywać kontakty gospodarcze i handlowe , a także by uczynić z naszego regionu bazę dla rozwoju turystyki i wypoczynku.

ZABYTKI

 •  Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Knychówku.

Parafia była erygowana w 1460r. Pierwotnie istniał tu kościół drewniany wzniesiony w 2 poł. XV w. Staraniem Korduli i Przecława Korczewskich. Obecny kościół wybudowano w pierwszej połowie XVII w. Jako wotum pokutne Krzysztofa Wiesiołowskiego, marszałka wielkiego litewskiego. Jednonawowy z wysmukłą wieżą nad kruchtą i cylindrycznymi klatkami schodowymi, tkwi jeszcze w tradycji gotyckiej. Ściany z głębokimi arkadowymi wnękami sprawiają wrażenie solidnie oskarpowanych, a wąskie i wydłużone okna są wyraźną parafrazą okien gotyckich. Wewnątrz wyróżnikiem są ciekawe dekoracje stiukowe kolebkowego sklepienia utworzone ornamentowanymi żebrami o motywach czwórliścia, kwadratów, kół i serc, należące do tzw. typu kalisko – lubelskiego. Kościół należy do najcenniejszych zabytków Południowego Podlasia m. in. Poprzez fakt, iż jest jedyną renesansową budowlą w tym regionie.

 • Zespół pałacowo – parkowy w Korczewie

Najcenniejszym zabytkiem Korczewa jest założony w Korczewie murowany pałac klasycystyczny przebudowany w 2 ćw. XIX w. z wcześniejszego pałacu , wg projektu Franciszka Jaszczołda. Jest to jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich na ziemiach wschodniej Polski, nazywana niegdyś „Wersalem Siedlec” lub „Wilanowem Podlasia”. Oprócz pałacu w skład zespołu pałacowo – parkowego wchodzą: kaplica, studnia w formie neogotyckiej kapliczki z rzeźbą św. Jana Nepomucena na szczycie, pałac letni zwany Syberią (II poł. XIX w.), ogrodzenie z neobarokowymi bramami i kordegardą w kształcie baszty (XX w.) oraz ogród w stylu angielskim łączący się z rezerwatem Dębniak z dominującymi egzemplarzami dębów liczących ponad 200 lat.

 • Karczma w Korczewie.

Drewniana karczma, jedna z niewielu jakie zachowały się w Polsce, Wybudowano ją na przełomie XVIII i XIX wieku. Dwutraktowa, z wgłębnym podcieniem na drewnianych słupach w elewacji frontowej i niebywale wysokim czterospadowym dachem, stanowi dobry przykład indywidualnego rozwiązania bryły w tego rodzaju obiektach. Licznie na terenie gminy występujące także zabytkowe kapliczki, figury i krzyże przydrożne datowane od XIX, do pocz. XX wieku. Do największych kubaturowo obiektów w tej grupie zabytków , należy murowana klasycystyczna kapliczka w Nowym Bartkowie, wzniesiona w 1854r. Wielkimi walorami historycznymi i artystycznymi odznacza się murowana, trójboczna kapliczka z drewnianymi figurami we wnękach, ustawiona na skrzyżowaniu dróg przy kościele w Knychówku. Nietypową formę posiada oryginalna, murowana kapliczka przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Korczewie, wybudowana na planie sześcioboku. Najczęściej spotyka się krzyże przydrożne, wznoszone z różnych materiałów: granitu, piaskowca, żeliwa, kutego żelaza oraz należące już do rzadkości drewniane, dekoracyjnie opracowane np. w miejscowościach Czaple Górne, Laskowice, Starczewice, Szczeglacin. 

 • Zespół dworsko – parkowy w Tokarach

W skład zespołu dworsko – parkowego w Tokarach wchodzą: dwór i park. (aleje dojazdowe do dworu).

 • Korczew oficyna wschodnia

Oficyna wybudowana w 1734 roku. W II połowie XVIII wieku połączona z pałacem, następnie w niewielkim stopniu przebudowana. Budynek na planie prostokąta. Murowany z cegły na zaprawie wapiennej, otynkowany. Częściowo podpiwniczony. Narożniki i ściany szczytowe oszkarpowane. Wszystkie osie wyznaczone lizenami. Otwory prostokątne zamknięte płasko. Ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Szczyt trójkątne wewnątrz nich półokrągłe otwory okienne. Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. 

 • Korczew ul. ks. Brzóski 12 dawna kuźnia

Obiekt zbudowany w IV ćwierci XIX wieku. Murowany z kamienia polnego i cegły. Oboknia, odrzwia, narożniki, gzymsy pod i nadokienne, część podokapowa i szczyty otynkowane. Budynek na planie prostokąta z centralnym portykiem słupowym w elewacji frontowej zwieńczonym trójkątnym, drewnianym tympanonem. Okna ujęte tynkowanymi opaskami oraz cienkimi gzymsami nad i pod okiennymi. Naroża zaakcentowane tynkowanymi lizenami. Ściana kolankowa poddasza otynkowana. Od frontu w niej tynkowane płyciny od podwórka w nich okna poddasza. Szczyty z „uszami” zwieńczone prostokątną sterczyną. Wewnątrz niego wysokie okno zamknięte łukiem pełnym z gzymsem podokiennym, flankowane przez dwa świetliki w kształcie równoległoboków. Budynek z dachem dwuspadowym kryty papą. Budynek zachowany w średnim stanie.

 • Korczew studnia tzw. „Źródło Jana”

Studnia zbudowana około 1835 roku. Murowana z cegły na zaprawie wapiennej pierwotnie otynkowana. Obiekt na planie kwadratu. Ściany na cokole, ujęte lizenami. W każdej ścianie otwory zamknięte ostrołukowo. Powyżej w szczytach obwiedzionych gzymsem okulusy. Na narożach wysokie sterczyny zwieńczone gzymsem. Nakryty daszkami romboidalnymi. Studnia zwieńczona dachem romboidalnym ze ściętym zwieńczeniem na nim ustawiona figura świętego Jana Nepomucena. Studnia zachowana w średnim stanie.

 • Korczew ul. ks. Brzóski 11, wieża obserwacyjna

Obiekt zbudowany około 1925 roku. Budynek trójkondygnacyjny, na planie ośmioboku, drewniano-murowany. Pierwsza kondygnacja murowana z cegły, otynkowana, mieszcząca drzwi i parę okien. Druga i trzecia kondygnacja analogiczne, drewniane. Ściany konstrukcji ramowo-słupowej oszalowane deskami w układzie pionowym. Otwory okienne drugiej kondygnacji prostokątne większe od okien trzeciej kondygnacji. Obiekt nakryty dachem ośmiobocznym poszyty papą.

 •  Korczew kordegarda z bramą główną

Kordegarda z bramą zbudowane około 1925 roku. Murowane z kamienia polnego, pustaków i cegły, otynkowane. Brama wkomponowana w ogrodzenie uformowana w półkole. Jednoprzejazdowa. Brama zamknięta łukiem odcinkowym. Zwieńczona niepełnym naczółkiem ujętym spływami. Arkada podtrzymywana przez utworzone w tynku zgrupowane po dwa pilastry. Kordegarda złożona z dwóch prostokątów i wieżyczki-baszty zbudowanej na planie koła, również wkomponowana w mur ogrodzeniowy. Baszta z odsłoniętą dolną partią wykonaną z kamienia. Powyżej prostokątne, wąskie okna. Następnie niewielkie okienka zamknięte odcinkowo umieszczone głęboko. Pomiędzy nimi umieszczony zegar. Kordegarda zamknięta gzymsem wieńczącym. Dostawione do wieżyczki budynki z otworami prostokątnymi oraz okulusami. Ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Wieżyczka nakryta dachem stożkowym, pozostałe części z dachami wielopołaciowymi. Wszystkie kryte dachówką ceramiczną.

 • Korczew pałac letni tzw. „Syberia”

Pałacyk zbudowany pod koniec XIX wieku. Murowany z kamienia i cegły na zaprawie wapiennej, otynkowany. Posadowiony na kamiennym fundamencie na zaprawie cementowej. Obiekt na planie zbliżonym do litery L. Naroża ujęte pilastrami toskańskimi. Większość osi ujęta lizenami. Otwory prostokątne, zamknięte płasko. Elewacja północna z wykuszem. Elewacja południowa z tarasem obejmującym połowę ściany. Ten wsparty na ośmiu, drewnianych, ozdobnych słupach zgrupowanych po dwa. Elewacja wschodnia z lekko wysuniętą częścią północną. Nad częścią południową ściany wschodniej trójkątny, schodkowy szczyt. Wewnątrz niego trzy otwory w opaskach zamknięte łukiem pełnym. Nad nimi okulus. Elewacja zachodnia w części południowej ze ścianą oporową oraz płyciną przy oszkarpowanym narożniku. Przy szkarpie wąska dobudówka zwieńczona trójkątnym szczytem. Wewnątrz niego półokrągłe okno. Budynek z dachem wielopołaciowym kryty dachówką ceramiczną. Budynek zachowany w średnim stanie.

 


WYKAZ OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE

Nazwa obiektu, adres

Imię i Nazwisko właściciela

Sezonowość

Ilość miejsc noclegowych

Ilość pokoi

Telefon

Adres e-mail

Gospodarstwo agroturystyczne
Bużyska 14

Henryka
Romanow
Bużyska 14

od maja do września

4

3

694-721-971

kasia_ro@autograf.pl

Baszta Pałacowa ul. Ks.St Brzóski 3a
08-108 Korczew

"Dobra Korczewskie" Beata Harris ul Ks. St Brzóski 3a

Stałe

4

2

25 63-120-68

palac@korczew-palac.pl

Asagro Mogielnica 2a

Andrzej Siemieniuk Mogielnica 2a

Stałe

16

4

601-310-970

andrzej@asargo.pl

Dom nad Bugiem

Ryszard Krasnodębski Bużyska 28

Stałe

10

5

601-323-278

krarys@o2.pl

U Marianny ul. Siedlecka 48

Marianna Bobryk ul. Siedlecka 48

-

12

4

607-431-373

Brak

Gospodarstwo Agroturystyczne "Oleńka" Starczewice 4

Barbara Florczuk Starczewice 4

Tak

10

3

25 642-12-93
602 362 639

barbara.florczuk@onet.pl