Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

HARMONOGRAM PRZEWIDYWANYCH TERMINÓW PODAWANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA: WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

 

LP

 

Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

I

II

I

II

I

II

1

 

 

 

 

Operacje spełniające warunki pomocy dla działania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

2

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

3

Odnowa i rozwój wsi

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

4

 

Małe Projekty

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

X

X