Szkolenie ramach poddziałania 19.2 - Mielnik 5.12.2016r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2016

W dniu 5 grudnia 2016r. odbyło się szkolenie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Szkolenia zorganizowano w miejscowości Mielnik. 

 

Spotkanie miało na celu omówienie szczegółowych warunków i tryb przyznawania pomocy w ramach podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej. W trakcie szkoleń zaprezentowano także etapy oceny wniosku oraz Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Omówiono również wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, biznesplan, wniosek o płatność wraz z załącznikami oraz wzór umowy o przyznanie pomocy. Każde ze spotkań kończyło się ożywioną dyskusją dotyczącą omawianych zagadnień. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za tak liczne przybycie oraz za wytrwałość. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie